Samarbejde

Styrelsen ønsker at styrke samarbejdet lokalt

Skoleforeningen vil en bred debat i foreningen om de lokale udfordringer. Styrelsen har fået en ny forretningsorden.

Styrelsen ønsker at styrke samarbejdet lokalt

Skoleforeningens styrelse havde på sit møde torsdag aften »Ideer til styrkelse af det lokale samarbejde i mindretallet« på dagsordenen.

- Det skal være en første brainstorm over, hvordan vi kan give det lokale samarbejde i mindretallet en håndsrækning, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen på mødet.

- Vi har på debatmøderne i foråret hørt om, hvor skoen trykker, og vi skal finde bud på, hvordan vi kan organisere noget støtte, sagde han.

Styrelsesmedlem Troels Kaysen efterlyste en bedre kommunikation lokalt om mindretalsarbejdet.

- Og der har Skoleforeningens institutioner en vigtig rolle. Vi burde bruge skoler og børnehaver mere til at informere om arrangementer, sagde han.

- Vi har kommunikationskanalerne til at sprede informationerne, så vi må finde en vej til at kunne bruge dem, sagde han.

Familiearrangementer

Diskussionen gik også på, om der tilbydes de rigtige arrangementer for unge børnefamilier.

- Der er stor forskel på, hvor mange familiearrangementer, der er, og det kan være svært at ændre på det, man plejer at gøre, sagde Maureen Hölzl, som blandt andet også har siddet i SSFs bystyrelse i Flensborg.

Skoleforeningens næstformand Andrea Heimrath påpegede, at unge og ældre medlemmer i mindretallet kan have meget forskellige interesser.

- Og så kan de unge let blive forskrækket, når de med det samme vælges ind i en bestyrelse, og der er store forventninger til dem.

Paul Salwik fra Egernførde påpegede, at tiden har forandret sig, og at familierne ikke har den samme tid til rådighed, som man havde før.

- Det må vi finde en løsning på.

- Og så må vi i gang med at bruge moderne kommunikationsformer for at informere om det, der sker lokalt, sagde han.

Udo Jessen konkluderede, at Skoleforeningen ikke har det samme udfordringer som andre mindretalsorganisationer:

- Vi giver forældrene medbestemmelse i, hvordan vi uddanner og udvikler deres børn. Det er tiltrækkende. Samtidig er det lige så meget vores ansvar, at børnene har et godt mindretalsliv efter skoletiden, sagde han.

Styrelsen var enige om, at forældrene er den vigtige ressource i udviklingen af mindretal og besluttede derfor at tage dagsordenspunktet op på alle regionale fællesrådsmøder, for at høre andre forældres oplevelser og bud på udviklingen af mindretalsarbejdet lokalt.

- Skoleforeningen kan tilbyde rigtig meget for at gøre det lokale mindretalsarbejde nemmere. Lad os hjælpe hinanden, sagde Udo Jessen.

Nye spilleregler

Styrelsen vedtog på mødet også en ny forretningsorden. Den indeholder blandt andet, at langt flere dagsordenspunkter skal behandles på den åbne del af dagsordenen. Der skal desuden afholdes fællesmøder med blandt andet driftsrådet og de øvrige mindretalsorganisationer. I forhold til beslutninger skal der laves systematiserede høringsrunder og møder med relevante organer, fx Driftsråd, Dagtilbudsrådet, Skolepædagogisk råd, Fælleselevrådet m.fl. Styrelsen har også fået ind i forretningsordenen, at den afgående og nyvalgte Styrelse afholder et fælles overleveringsmøde og et klausurmøde med fokus på indføring i Styrelsesarbejde.

Styrelsen besluttede at følge Skolekontorets indstilling, at der gennemføres eksamen i mundtlig dansk til sommer 2023, som før corona-perioden, dog med lempelser i elevernes forberedelsestid.

Et andet emne på dagsordenen var den kommende mundtlige eksamen i dansk, som kun blev gennemført på frivillig basis i Corona-tiden. 

- Der er vægtige grunde til at gennemføre eksamen i mundtlig dansk., Bblandt andet, at eleven oplever, at undervisningen i faget dansk afsluttes med en afsluttende evaluering/eksamen og dermed trænes i kompetenceområder og til en eksamensform, som mange elever vil kunne møde i en dansk uddannelsesverden, sagde områdechef Eberhard von Oettingen på Styrelsesmødet.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top