Stort legat til efterskoleophold

Fond giver op til 25.000 kroner per elev.

Stort legat til efterskoleophold

I anledningen af 100-året for grænsedragningen har »Anders Karl Rasmussen og hustru Kirsten Nørgaard Rasmussens legat« besluttet, at de i skoleåret 2020-2021 vil uddele nogle større legatportioner (op til 25.000 kr. pr. elev) til sydslesvigske elever, der vælger et efterskoleophold på en efterskoler efterskole i Horsens-området.
I januar bliver der lagt flere konkrete informationer om, hvordan man søger – ind på www.skoleforeningen.org/efterskole. Det er også her, man allerede nu kan informere sig om, hvilke efterskoler det helt konkret er, man kan søge legaterne til.
- Det er en meget stor gave, siger lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen.
- Beløbet er meget stort sammenlignet med, hvad man ellers kan få af legater, så det er en stor mulighed, især for familier med lav indkomst, siger hun.
Har man spørgsmål, kan man henvende sig til den lokale skolevejleder eller rejsekontoret.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top