Stor stigning i offentlige, tyske tilskud

Skoleforeningen afslutter regnskabsåret med et overskud på 4,8 mio. €. Dagtilbudsområdet rekvirerer markant flere tilskud.

Stor stigning i offentlige, tyske tilskud

Fællesrådsmedlemmerne i Dansk Skoleforening for Sydslesvig har i dag fået tilsendt Skoleforeningens regnskab for 2021. Det bliver præsenteret på fællesrådsmødet om 14 dage.
Efter en række år med underskud budgetterede Skoleforeningen for 2021 meget forsigtigt med et overskud på 1,5 mio. €. Regnskabet endte så med et markant højere overskud, nemlig cirka 4,8 mio. €.
- Det er selvfølgelig mange penge, men i en økonomi med indtægter og udgifter i størrelsesorden 140 mio. € (altså over 1 mia. kr.) er det omkring 3,5 procent af vores samlede budget, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.
Zoomer man ind på overskuddet, ser man også den relative sammensætning:
- Det er rimeligt at sige, at cirka 1 mio. € vedrører 2020. Det er altså offentlige tilskud, som dækker over aktiviteter på dagtilbudsområdet i 2020 men hvor tilskudsgiveren først har betalt året efter, siger Lars Kofoed-Jensen.
Den overvældende del af overskuddet kommer netop fra dagtilbudsområdet, hvor indtægterne er 2,8 mio. € højere end budgetteret.
- Den nye dagtilbudslov som trådte i kraft i Slesvig-Holsten i 2021 har betydet en del usikkerhed om tilskuddene. Der skulle laves nye aftaler med hver eneste kommune, hvor vi har et dansk dagtilbud. Det lykkedes over forventning, også ved hjælp af SSW, men øget tilskud er på dette område også knyttet til aktivitetsforøgelse, blandt andet i forhold til personalenøglen, siger Lars Kofoed-Jensen.

På skoleområdet er overskuddet i forhold til budgettet på 1,4 mio. euro. Det skyldes især flere tilskud til elever med særlige behov og næsten en halv million ekstra tilskud til transport.
- Vi ser, at delstatsregeringen bruger flere penge på de offentlige skoler og på dagtilbuddene. Det får selvfølgelig også en indflydelse på vores tilskud fra tysk side. De er vokset markant i de seneste år. I 2013 var fordelingen mellem danske og tyske tilskud lige. I 2021 kommer 58 procent af vores samlede tilskud fra tysk side, siger Lars Kofoed-Jensen.

Også Corona-pandemien har betydet mindre udgifter på grund af et mindre aktivitetsniveau, men ikke så udpræget som sidste år.
- Tilskudsstigningerne fra tysk side for dagtilbud og skole vil de kommende år gå til aktivitetsudvidelser, for eksempel forstærkede støttefunktioner på PPR-området eller flere timer til indskolingsfasen, som Fællesrådet også skal stemme om i denne måned, siger Lars Kofoed-Jensen. Desværre kan vi også se, at inflationen vil sluge en stor del af stigningen allerede i 2022- så vi går fra stort overskud til et budget, der lige netop hænger sammen.

Overskuddet hjælper på vigtige problemstillinger i Skoleforeningen. Der skal blandt andet ses på kloge investeringer i solenergi eller andre vedvarende energikilder kan nedbringe det fremtidige behov for at købe energi. Skoleforeningens likviditet og vedligeholdelse er andre udfordringer, der skal tages hensyn til.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top