Stor fondsstøtte til et nyt dagtilbud i Tarp

A.P. Møller Fonden har bevilget 50 millioner kroner til Dansk Skoleforenings  etablering af et mindretalscenter i Tarp.

Stor fondsstøtte til et nyt dagtilbud i Tarp

Det danske mindretal i Tarp er i rivende vækst og har længe været ved at sprænge alle rammer. Derfor har Dansk Skoleforening for Sydslesvig haft et ønske om at etablere  et mindretalscenter i Tarp.

Kernen i mindretalscentret skal være dagtilbud og en skole med dobbelt funktionalitet, hvor en række faciliteter tænkes på tværs af alder, så de også kan rumme mindretalsforeningernes eftermiddags- og aftenaktiviteter. 

Med en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan første fase af det nye mindretalscenter nu realiseres. Bevillingen skal gå til etablering af en vuggestue og dagtilbud med plads til næsten 100 børn.

A.P. Møller Fonden finansierer også arkitektkonkurrencen for projektet.

Anden fase af projektet består af en ny grundskole til 150-180 elever med idræts- og foreningsfaciliteter. Foreningsfaciliteterne vil også være tilgængelige for de øvrige mindretalsforeninger.

Både Skoleforeningen og Fonden lægger vægt på, at der er tale om et projekt til glæde for den del af det danske mindretal, som bosætter sig i oplandsbyen Tarp, midt mellem Flensborg og Slesvig.

For Fonden er det afgørende, at et moderne mindretalscenter kan styrke samhørigheden lige midt i grænselandet, og derfor har den besluttet at støtte arkitektkonkurrencen og projektets første fase.

”Det er helt naturligt i vores mindretal, at aktiviteterne ikke slutter, når dagtilbuddet lukker, eller det ringer ud efter sidste time i skolen. Derfor kom idéen om et mindretalscenter i Tarp, hvor man fra grunden tænker den fælles udnyttelse af faciliteter og udstyr, så vi kan tilgodese mindretalsliv for alle aldersgrupper”, siger Udo Jessen, formand for Skoleforeningen, der understreger, at Tarp ikke er eneste sted i Sydslesvig med bygningsmæssige udfordringer, ”men A.P. Møller Fonden kan og skal ikke dække alle vores behov.”

”Med tilsagnet fra Fonden er midlerne til første fase sikret. Dagtilbuddet er akut påkrævet, men er i sig selv ikke et mindretalscenter – og vi går nu i gang med - sammen med især SSF og SdU - at se nærmere på behovene i anden fase og dernæst mulighederne for finansiering”, tilføjer Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top