Status på medarbejdertrivsel

Skoleforeningens Styrelse fik på sit seneste møde præsenteret forvaltningens arbejde med medarbejdertrivsel på dagtilbudsområdet, skoleområdet og i centralforvaltningen.

Forårets advokatundersøgelse, som Skoleforeningens styrelse fik sat i gang, har givet Skoleforeningen til opgave at sætte tiltag i gang, som forbedrer trivslen blandt medarbejderne. Advokatundersøgelsen, foretaget af Kammeradvokaten Paul Schmidt, kunne hverken be- eller afkræfte de generelle beskyldninger om en autoritær ledelsesstil i Skoleforeningen, men den viste en række udviklingsområder med hensyn til trivslen. Derfor har Skoleforeningen sat medarbejdernes trivsel som et af de øverste punkter på udviklingsdagsordenen. På det seneste møde fik Skoleforeningens styrelse en status over det, der er blevet foretaget og planlægges i den næste tid.

- Vi har haft trivsel som tema på vores møder i ledelsesgruppen samt på møder i de enkelte afdelinger. Vi er i gang med at forberede en forvaltningsdag med trivsel som hovedtema, og vi har arbejdsgrupper sammen med driftsrådet, som har fokus på forskellige vinkler af trivsel, sagde Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen på styrelsesmødet.

- Noget konkret, der blev efterlyst i advokatundersøgelsen, er blandt andet voldspolitik – det vil sige forholdsregler og handlingsanvisninger, og det arbejder vi på i en anti-volds-arbejdsgruppe, sagde han. En anden arbejdsgruppe handler om sygefravær.

Whitleblowerordning

Skoleforeningen er også i gang med at omsætte ny lovgivning i forhold til whistleblower-ordninger og har fået tilbud fra forskellige firmaer.

På Skoleområdet har trivsel været et emne til de pædagogiske råd på skolerne. Desuden har skolekontoret i samarbejde med de to fagforeninger Danmarks Lærerforening og Skolelelederforeningen arrangeret forskellige oplæg om emner inden for trivsel.

- Det første bliver med Danmarks lærerforenings organisationskonsulent, Carsten Frank omkring »professionel kapital«. Det er et et redskab inden for trivselsarbejdet, som man blandt andet allerede nu arbejder med på A. P. Møller Skolen, sagde skolechef Søren Neess Priisholm.

Når Skolekontoret igen er oppe på fuld styrke i forhold til bemandingen, skal der holdes udviklingssamtaler i de ni ledernetværker, som de sydslesvigske skoler er delt op i for netop at kunne sætte tiltag på trivselsområdet i gang.

Ny lovgivning

Dagtilbudschef Petra von Oettingen kunne berette fra dagtilbudsområdet omkring de drøftelser, der har fundet sted i de seneste måneder.

- Stor arbejdspres, sygdom og personalemangel er noget, som tydeligt går ud over trivslen, sagde Petra von Oettingen.

- Og vi kan tydeligt se, at især den nye tyske dagtilbudslovgivning har stor indflydelse på trivslen. Der er nogle områder, som ikke er ikke tilfredsstillende i praksis. Det er især personalenøglen – det vil sige, hvor mange medarbejdere, der skal være på arbejde samtidig, som er vanskeligt at overholde. Det gælder i øvrigt for alle dagtilbud i Slesvig-Holsten, sagde hun.

Den udfordrende personalesituation betyder så igen, at lederen skal være mere ude i grupperne og har mindre tid til ledelse – og det skaber nye udfordringer.

- Som resultat efterlyser lederne mere understøttelse og coaching fra dagtilbudskontoret, siger dagtilbudschefen.

Dagtilbudsområdet har allerede været igennem en række trivselsrelaterede samtalemøder med ledere, pædagoger og medhjælpere.

- Som det næste skal vi have et møde i det pædagogiske råd, og vi skal noget mere på institutionsbesøg, sagde Petra von Oettingen.

- Konkret har vi desuden haft et »kick off møde« med lederne i forhold til trivsel, og fra næste år har vi et eksternt coachtilbud til alle vores medarbejdere, sagde hun.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top