Snart over 3000 dagtilbudspladser i Skoleforeningen

Dagtilbudschef ser fortsat stigende behov.

- Dansk Skoleforening for Sydslesvig skaber næsten 50 yderligere vuggestuepladser i løbet af 2022. Det sagde dagtilbudschef Petra von Oettingen på det seneste møde i Styrelsen torsdag aften. Det bliver blandt andet i aldersintegrerede grupper i Husum, Humtrup, Flensborg og Kiel samt to nye grupper i Harreslev.

Udvikling

Styrelsesmedlemmerne fik på mødet en status for udviklingen med hensyn til pladser siden 2016.

- Siden 2016 er dagtilbudsområdet vokset fra 2640 plader til mere end 3000 pladser til efteråret 2022, fortalte Petra von Oettingen.

I 2016 var der 451 vuggestuepladser – til efteråret vil der være 672 pladser for 0 til 3 årige. Samtidig er antallet af børn, hvor forældrene benytter sig af muligheden for forlængede åbningstider steget med næsten det dobbelte i denne periode. Godt en tredjedel af alle børn er omfattet af tilbuddet.

- Vi har i Tyskland og selvfølgelig også i Sydslesvig været bagud i forhold til udviklingen i Danmark. Nu kan vi helt tydeligt se, at mødre i et moderne samfund søger ud på arbejdsmarkedet og at det derfor er helt legitimt at aflevere barnet i en vuggestue og i det hele taget at aflevere børnene i længere tid, sagde hun.

Men det gør presset på Skoleforeningen og alle andre organisationer der driver dagtilbud ikke mindre.

Færre tilskud

- Vi må erkende, at delstaten giver færre penge til nybygninger af dagtilbud end bare nogle få år tilbage. Derfor er vi anvist på, at også kommunerne giver et tilskud. Vi har ventelister, og nogle forældre oplever desværre aldrig, at deres barn kommer i vuggestue. Vi ser et behov forskellige steder, som vi gerne vil tilgodese, hvis de ydre rammer passer, sagde hun.

Øverst på listen over fremtidsønsker er blandt andet et nyt dagtilbud i Vimmersbøl som erstatning for dagtilbuddene i Humtrup og Aventoft, et projekt i Tarp og nye grupper Husum, Store Vi-Vanderup og Sporskifte.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top