Skoleforeningens nye styrelse: Udo Jessen

Skoleforeningens nye styrelse: Udo Jessen

Udo Jessen, valgt i fællesskoledistriktet Husum Danske Skole. 56 år, uddannet tolder. Gift med Angret Jessen og far til 3 børn på 30, 26 og 21 år.

Hvorfor har du valgt at stille op til Styrelsen?

Forældredemokratiet er noget af det vigtigste i Skoleforeningen. Mindretallet og Skoleforeningen står mit hjerte meget nært, og foreningsarbejdet er en vigtig del af det at være med i mindretallet.

Hvad gør Skoleforeningen godt?

Skoleforeningen er i gang med en udviklingsproces, hvor vi bliver bedre og bedre til få samarbejdet mellem Styrelse og Fællesråd til at fungere, samtidig med at den strukturelle udvikling er i fokus. Det arbejde er allerede i gang og er præget af accept og konstruktiv kritik. Selvom mange kommer med virkelig forskellige tilgange, er vi kommet frem til nogle gode kompromiser og har sat gang i mange nødvendige og spændende diskussioner. Vi har haft overskud til at holde nogle ”klausurmøder”, hvor der er tid og rum til at diskutere strategi og pædagogisk udvikling. Den overordnede diskussion har en tendens til at drukne i dagligdagens trummerum, hvis vi ikke passer på. En spændende og vigtig proces, som det er interessant at være en del af.

Hvad kan Skoleforeningen gøre bedre?

Grundlæggende er både Styrelsen, Fællesrådet og Skoleforeningen velfungerende. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til forbedringer. Vedtægterne kunne godt trænge til et grundigt eftersyn. Fx sidder styrelsen lige nu med ansvaret for at ansætte nye ledere. Det kunne være en ide at lægge det ud til direktionen. Men det kræver en vedtægtsændring. Skoleforeningen har svært ved at nå ud til forældrene, specielt de nye forældre. Spørgsmålet er, om det er strukturen eller kommunikationen, der er noget galt med. Det er noget, vi bliver nødt til at kigge på. Det har hjulpet at synliggøre forældredemokratiet. Skoleforeningen har gjort en ekstra indsats for at informere om, hvad forældredemokratiet betyder i dagtilbuddet. Det har gjort, at 30 % af de nye forældre i Styrelsen kommer fra daginstitutionsområdet, hvilket er en stigning sammenlignet med tidligere år.

Hvordan ser du fremtiden for Skoleforeningen?

Det bliver spændende, sammen med den nye Styrelse, at tage fat på den store strukturdebat, som ikke kun skal handle om økonomi, men også om pædagogikken. Det er vigtigt, at vi om 10 år har en Skoleforening, der er på forkant med den urbanisering, vi ser i samfundet. Skoleforeningen skal være en moderne forening med tidssvarende vedtægter, som har et aktivt forældredemokrati. Udviklingen skal ske med små skridt. Skoleforeningen er ved at nå dertil, hvor der er overskud til at se på de store strukturer og få klædt forældrene på til at kunne deltage i forældredemokratiet.

Hvad er dit soundtrack til arbejdet i Skoleforeningen?

Harry Styles med »Treat People with Kindness« er mit soundtrack for de næste tre år.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top