Skoleforeningens farvel til Udo

Torsdag sluttede en næste tyve år lang periode med Udo Jessen som medlem i Skoleforeningens Styrelse. Siden 2014 var han Skoleforeningens formand.

Udo Jessen er ikke længere formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig. På Fællesrådsmødet på Vimmersbøl Danske Skole torsdag aften holdt han for sidste gang formandens beretning. Der blev klappet, der var blomster og varme ord til den afgående formand.

I sin beretning kom Udo Jessen ind på de mange gode oplevelser, han har haft i sin tid som forældrevalgt i Skoleforeningen.

- Der har været mange andre ting i årenes løb, som har ført til, at vi er den Skoleforening, som vi er i dag. Aldrig før siden starten af 70érne har vi været så dansk i vores struktur som i dag. Fællesskolen, ingen tal eller bogstavkarakter i de første 7 skoleår, inklusions- og læringsgruppearbejdet, arbejdet med tanken omkring mindretalscentre, netværksarbejdet, de gode overgange, digitaliseringen, nye vedtægter, inddragelse af Fællesrådet og meget andet. Der er sket så fantastisk meget i løbet af årene.

Men Udo Jessen indrømmede også nederlag:

I Skoleforeningen har vi været parate på at videreudvikle Det Sydslesvigske Samråd, men lige i det sekund, hvor Fællesrådet gav Styrelsen mandat til at afgive kompetencer og et samrådsmøde viste, at der var opbakning til denne udvikling som aldrig før, trak kulturforeningen sig fra selve Samrådet og også samrådsaftalen. Det beklager jeg dybt. Uden et organ der kan koordinere, træffe konkrete og bindende aftaler står mindretallet så svækket som aldrig før siden uafhængigheden af SSF i 1969.

En klar bekendelse kom fra den afgående formand til SSW:

- Vi bakker klart op om SSW, som er det eneste parti, som ikke bare støtter Skoleforeningen og det danske mindretal, men aktivt former mindretals-politikken i kommunerne, i vores delstat og nu også på forbundsplan – og det altid, sagde han.

Slutteligt var der tid til at sige tak:

- Jeg har i alle mine år i Skoleforeningen – fra forældreråd i børnehaven over samarbejdsrådsmedlem og formand i forskellige skoler og Fællesråd/henholdsvis Styrelsen mødt så mange dejlige mennesker med engagement og gåpåmod, at jeg kun kan sige tak.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top