Skoleforeningen planlægger 200 nye dagtilbudspladser

Skoleforeningen har godt gang i langtidsplanlægningen på dagtilbudsområde

Skoleforeningen planlægger 200 nye dagtilbudspladser

Skoleforeningen er i fuld gang med at planlægge næsten 200 dagtilbudspladser i hele Sydslesvig. De skal stå klar i løbet af de næste fire år.

- Det er en kontinuerlig opgave at analysere det behov vi har i Sydslesvig. Derfor er der altid tale om en langsigtet planlægning, siger Skoleforeningens dagtilbudschef, Petra von Oettingen.

I Husum Børnehave er man i gang med at etablere op til 38 nye pladser i to aldersintegrerede grupper. Det betyder, at man er meget fleksibel og kan have to børnehavebørn eller et vuggestuebarn i gruppen. En gruppe kan således bestå af mellem ni vuggestuebørn og to dagtilbudsbørn og 18 dagtilbudsbørn og et vuggestuebarn.

- I Vimmersbøl flytter dagtilbuddene i Humtrup og Aventoft sammen og vi etablerer 30 nye pladser. Ti vuggestuepladser og 20 pladser for børn i alderen 3-6 år. I Store Vi-Vanderup Børnehave kommer der en tilbygning ved hovedbygningen med en aldersintegreret gruppe, det vil sige op til 19 pladser, siger Petra von Oettingen.

I Lyksborg Børnehave etableres der 20 vuggestuepladser i den tidligere pedelbolig på skolens matrikel. Dagtilbudschefen regner med at blive færdig enten helt i udgangen af 2020 eller i opstarten af 2021. I Tarp Børnehave, som har den længste stabile venteliste, kommer der en aldersintegreret gruppe og en vuggestuegruppe med ti pladser. Aktuelt har vi en udegruppe i det tyske Kulturhaus

I Tarup Børnehave etableres der 20 nye pladser på 3-6 årsområdet i bygningens tagetage. Tarup optager typisk børn fra Ringvejens Vuggestue.

I Harreslev har Petra von Oettingen haft de første forhandlingsmøder med kommunen om etableringen af op til 38 nye pladser i Harreslevløkke Dagtilbud.

At der sandsynligvis ikke bliver oprettet nye pladser i 2020, men først i 2021 og 2022 hænger sammen med, at nogle tilskud har rykket sig eller fordi håndværkere og arkitekter er sprunget fra. Men det er ikke noget, der har indflydelse på vores langtidsplanlægning. Det er simpelthen den usikkerheder alle der bygger i disse tider, skal regne med, siger Petra von Oettingen.


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top