Skoleforeningen opprioriterer den tidlige indsats

Skoleforeningen opprioriterer den tidlige indsats

Tanja Bøgen Jensen er ny pædagogisk konsulent for dagtilbudsområdet iSkoleforeningen. Hun har sin daglige gang i Skoleforeningens Psykologisk Pædagogiske Rådgivning sammen med de andre konsulenter og psykologer. 

Før i tiden var det psykologerne alene, som arbejdede med dagtilbudsbørn. Med oprettelsen af en pædagogisk konsulentstilling udvider PPR arbejdsområdet til også at omfatte det pædagogiske blik på de udfordringer, børn i denne aldersgruppe møder. 

Rent praktisk er det sådan, at der kommer en henvendelse fra personalet eller forældrene om, at der er behov for ekstern sparring. Tanja Bøgen Jensen tager så ud i institutionen og observerer barnet.

- Det gør jeg typisk i et par timer. Enten sidder jeg ude i siden og ser på, andre gange giver det mening, at jeg også interagerer med barnet. Det kommer an på udfordringen, siger hun.

Hun kigger på, hvad barnets udfordringer er, men for Tanja Bøgen Jensen er det også meget vigtigt at observere, hvad barnet er rigtig god til lige nu. For det er tit det, man kan tage fat i, når man skal i gang med en udvikling.
- Der kan være tendens til at det der ikke fungere, kommer til at fylde meget. Med nye øjne, ser man ofte nye sammenhænge. Forskellige perspektiver på udfordringen er vigtigt, når man arbejder med barnet, siger hun.

Handleplan

Hvis konsulentens observationer peger i en bestemt retning, går hun sammen med institutionen i gang med at lave en handleplan for barnet. Skulle det vise sig, at der er brug for tværfaglig sparring, inddrager hun en af PPRs psykologer, snakker casen igennem og får psykologen til selv at observere barnet.

Der vil, afhængig af situationen, også være samtaler med personalet, den ansvarlige stuepædagog, eller forældrene. 

- Handleplanen laves typisk over en længere periode. Her italesætter vi udfordringerne og beskriver, hvor man gerne vil hen med barnet. Vi stiller nogle mål og delmål op og fastlægger tiltag og succeskriterier, siger Tanja Bøgen Jensen. Nogle uger efter tager hun så ud i institutionen igen til et opfølgningsmøde.

Et eksempel på udfordringer, kan være: at barnet slår og skriger, trækker sig ualmindeligt meget tilbage, motoriske problematikker eller udfordringer med den sproglige udvikling. Og årsagerne kan være lige så mange.

Helhedsbilledet

Den opgradering, der har fundet sted i Skoleforeningen, handler således om at opnå et helhedsbillede. Hvor det før i tiden var det psykologiske blik, der var i centrum, når et dagtilbudsbarn skulle hjælpes, er det nu både et pædagogisk og et psykologisk blik, der sparrer med hinanden.

Tanja Bøgen Jensen har også andre opgaver på dagtilbudsområdet. Hun er med til at lave handleplaner for de børn, som af forskellige årsager, forbliver i dagtilbuddet et år længere end normalt. I forhold til overgangen fra dagtilbud til skole og er hun også med til at sikre, at den viden, man har fået om et barns udfordringer, følger med, når barnet indskoles. Hun er derudover med til at definere inklusionsindsatser og ser på kurser og efteruddannelse.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top