SKOLEFORENINGEN HAR EN ROBUST TEKNOLOGI

SKOLEFORENINGEN HAR EN ROBUST TEKNOLOGI

En spørgeskemaundersøgelse blandt børn og forældre, som har fokus på stabiliteten af nettet, udbredelsen af den digital fjernundervisning og tilgængeligheden af digitale løsninger, blev torsdag aften fremlagt på Styrelsens møde. Skoleforeningen har ”oversat” en tysk undersøgelse fortaget af Landeselternbeirat i efteråret, for at få det bedste sammenligningsgrundlag mellem det tyske og det danske system. Undersøgelsen har ikke kigget på kvaliteten af undervisningen, men på hvordan teknikken og systemerne for online-undervisning fungerer i daglig brug.

De to pædagogiske konsulenter Ralf Feddersen og Dorthe Sønnichsen fremlagde resultaterne fra undersøgelsen, hvor 1439 respondenter, som repræsenterer 25% af elevmassen, har svarret på spørgsmålene. Ifølge de to er det opløftende læsning. Faktisk mener 70% af de adspurgte, at den tekniske stabilitet af den digitale fjernundervisning er overvejende god. Hvorimod det kun er 31% af forældrene i de tyske skoler, som mener det fungerer optimalt. Størstedelen af eleverne i de danske skoler sidder ved en computer, nemlig 68% - de fleste af dem går i de ældre klasser, mens 28% af eleverne har en tablet mellem hænderne, og de fleste af dem sidder i de små klasser. De små klasser er også dem, der har den mindste andel af den digitale undervisning. Kun 11% af eleverne i 1.-2. klasse har ren digital undervisning, mens det er 80% i 11.-13. årgang.

Den digitale platform, som eleverne bruger mest, når de har online undervisning, er Teams. 80% af eleverne henter deres materialer der, 48% henter hovedsageligt på Famly/Intra,  mens 9% også får det sendt pr. mail. 31% henter materialer på skolen, mens 7% får dem leveret af skolen. Undersøgelsen viser,  at de forskellige platforme og systemer fungerer godt sammen, understøtter hinanden og giver en god fleksibilitet, når der skal etableres kontakt mellem skole og elever. Eleverne bruger flere forskellige platforme samtidig, hvilket også styrker robustheden i systemet.

Konsulenterne fremlagde også en anden undersøgelse blandt Skoleforeningens lærere og ledere på mødet, som ser nærmere på, hvad skolerne har taget med sig af lærdom fra den digitale fjernundervisning under de to nedlukninger. 40%  af lærerne deltog. Respondenterne indikerer, at den nuværende it-tekniske struktur volder problemer både hos eleverne hjemme, men også når der undervises på skolen. Ifølge undersøgelsen tegner der sig 3 områder, hvor der er plads til forbedringer. Eleverne skal have en bedre indføring i brug af online platforme, lærerne skal have et kompetenceløft, og der skal investeres mere it-udstyr. Spørgeskemaerne peger også på, at lærerne har udvist stor grad af omstillingsparathed, har haft en stejl læringskurve og været gode til at støtte hinanden. 87% siger, at de har fået hjælp og støtte af kollegaer.

Ifølge Ralf Feddersen siger spørgeskemaundersøgelsens resultater, at foreningen allerede nu hviler på et stærkt digitalt fundament, hvorfra der er gode muligheder for at bygge videre på den digitale infrastruktur. I forhold til det tyske system, som ifølge Landeselternbeirat-undersøgelsen er i sin spædes start af udviklingen af online tilbud, er Skoleforeningen virkelig godt med. Konklusionen er, at teknologien er temmelig robust, blandt andet fordi at forskellige platforme fungerer godt i samspil og bliver brugt af både elever, forældre og lærere. De forskellige platforme og stabiliteten på nettet gør, at både elever og lærere er klar til at gå ind i næste fase, efter Corona, hvor der er et stort potentiale til at udvikle nye hybride former i et samspil mellem online – og skoleundervisning i fremtidens skole.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top