Skoleforeningen Afstemningsresultater fra det virtuelle Fællesrådsmøde

Skoleforeningen Afstemningsresultater fra det virtuelle Fællesrådsmøde

Der var 93 stemmeberettigede, som alle har fået mulighed for at deltage i afstemningen. Der er indtil fristens udløb den 30. 06. 2020 kl. 16.00 tilbagesendt 68 gyldige stemmesedler.

Protokollen er godkendt med 58 JA-stemmer, 1 NEJ-stemme og 9 afholdelser.

Regnskabet for 2019 er godkendt med 54 JA-stemmer, 2 NEJ-stemmer og 12 afholdelser.

Driftsbudgettet for 2020 er godkendt med 54 JA-stemmer, 2 NEJ-stemmer og 12 afholdelser.

Forslaget om at Fællesrådet skulle opfordre Styrelsen til at indstille flytningen af elever fra Kobbermølle til Harreslev fra skoleåret 20/21 er forkastet med 15 JA-stemmer, 42 NEJ-stemmer og 11 afholdelser.

Forslaget om at flytningen af eleverne først skal ske, når udvidelsen af Harreslev Danske Skole er klar efter den planlagte ombygning er forkastet med 18 JA-stemmer, 39 NEJ-stemmer og 11 afholdelser.

Harreslev og Kobbermølle kan dermed arbejde videre ud fra planerne om at samle eleverne i Harreslev efter sommerferien.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher og Lars Kofoed-Jensen


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top