Skolebuskørsel: Tallene blev ikke efterspurgt

Hverken CDU, SPD eller forvaltningen har hidtil bedt Skoleforeningen om at levere tal på, hvor mange danske busbørn der er i Slesvig-Flensborg Amt. Svaret er 851.

Skolebuskørsel: Tallene blev ikke efterspurgt

På forsiden den 8. januar står der i Flensborg Avis, at det socialdemokratiske amtsrådsmedlem Karsten Stühmer mener, at sagen om manglende transporttilskud til børn i de danske skoler i Slesvig-Flensborg Amt primært handler om manglende information, særligt fra Skoleforeningens side. På side fem i samme avis står der dog, at Karsten Stühmer siger, at sagen særligt handler om, hvem der er ansvarlig for at sikre mindretallets økonomiske ligestilling (amtet eller delstaten). Det er da en modsigelse, og hvad den skyldes er svært at bedømme. Modsigelsen opklares ikke i artiklen, således bliver det en historie, hvor Skoleforeningen får sorteper.

Karsten Stühmer udtaler, at amtsrådet ikke har fået forelagt seriøse tal fra Skoleforeningen og nævner konkret »antallet af elever i amtet«. Problemet er bare, at netop dette tal ikke blev efterspurgt – hverken i det spørgekatalog Skoleforeningen er blevet bedt om at besvare, eller i de personlige møder, der har fundet sted med politikere og forvaltningsmedarbejdere i amtet.

Tallet er i øvrigt 851 busbørn i 1. til 10 kl. Desuden er der 129 gymnasieelever, som Skoleforeningen slet ikke modtager kørselstilskud for.

Når Karsten Stühmer nu siger, at politikerne i amtets tekniske udvalg flere gange har bedt Skoleforeningen om at udlevere talmaterialet, er det svært at forstå. Skoleforeningen sidder slet ikke med til de politiske udvalgsmøder og kan derfor heller ikke på mødet have modtaget et ønske om at levere elevtallet. Amtets tekniske udvalg har heller ikke henvendt sig til Skoleforeningen for at få oplyst, hvor mange børn det drejer sig om.

Mens SSW i Slesvig-Flensborg bakker op, argumenterer amtsrådspolitikerne i CDU og SPD: 1. At det ikke er deres ansvarsområde og 2. At den anden part har ikke informeret dem godt nok. Er sådan en fremgangsmåde rimelig, når det handler om at ligestille alle amtets borgere, også dem med børn i de danske skoler?

Det er vigtigt endnu engang at tydeliggøre, at det ikke handler om, at Skoleforeningen skal have en økonomisk gevinst ud af denne sag. Amtet har valgt, at overtage egenbetalingen for skolebuskørsel, for deres borgere, der har børn i de offentlige skoler, men ikke for deres borgere med børn i de danske skoler. Det er isoleret set en sag, hvor amtet vælger at uligebehandle sine borgere og det har SSW og Skoleforeningen som repræsentanter for det danske mindretal påpeget. Et flertal i amtsrådet mener, at sådan en fremgangsmåde er rimelig, da Skoleforeningen får et tilskud til buskørsel fra delstaten. Delstatens tilskud er på 200 euro pr. barn i 1. til 10. Klasse. Størrelsen blev beregnet i 2012 ud fra de daværende gennemsnitlige kørselsudgifter i Sydslevsig. De er ikke blevet reguleret siden, og er blevet overhalet af virkeligheden. Med de aktuelle elevtal svarer det til cirka 440.000 euro om året. Skoleforeningens udgifter for skolebuskørsel i amtet er på cirka 1,6 million euro. Med et underskud på mere end en million euro om året har Skoleforeningen simpelthen ikke råd til at give afkald på forældrenes egenbetaling uden kompensation.

Alligevel er det Skoleforeningens selvforståelse, at vi vil have rigtig svært ved at opkræve en egenbetaling, hvis ikke det omgivende samfund gør det. Det ville dog betyde, at Skoleforeningen fra næste skoleår ville miste en indtægt på mere end 100.000 euro om året. Det må de ansvarlige amtsrådspolitikere forholde sig til, for det er dem, der har besluttet at droppe egenbetalingen.

Skoleforeningen er i tæt dialog med både politikere i amtet og med undervisningsministeriet i Kiel for at få de saglige argumenter frem, så vi i sidste ende får en bæredygtig løsning, der sikrer ligebehandling.

 

Daniel Dürkop, kommunikationsmedarbejder.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top