SKAL SKOLEFORENINGEN HAVE ET NYT NAVN?

SKAL SKOLEFORENINGEN HAVE ET NYT NAVN?

Skoleforeningen driver mange slags skoler: Små og store, høj- og ungdomsskole, dansk-frisisk og flere lejrskoler for eksempel. Men Skoleforeningen er meget mere end det. Næsten 3000 af vores børn går i vuggestuer og børnehaver: vores dagtilbud, men det fremgår ikke af navnet.

Skoleforeningen er for tiden i gang med at forny sine vedtægter og i denne proces har flere fællesrådsmedlemmer peget på, at man også kan overveje et nyt navn, hvis man kan finde et, der er godt og mere retvisende.

Om Skoleforeningen skifter navn eller får et andet »kaldenavn« er selvfølgelig op til Fællesrådet, men for athave noget at vælge imellem udskriver Fællesrådets vedtægtsudvalg nu en konkurrence om et godt og retvisende navn til Skoleforeningen. Alle med forslag til et nyt navn, er velkommen til at deltage i konkurrencen.

Hver deltager må højst indsende to forslag (det gælder også, hvis man indsender som en gruppe). Med indsendelsen af forslaget overdrager man ophavsretten til navnet til Skoleforeningen.

Fællesrådet får på sit møde d.29. september fremlagt tre forslag, som de kan vælge imellem. Vinderforslaget indgår som alternativ til det nuværende navn i processen om vedtægtsændringerne.

Forslagene indsendes pr. mail til Skoleforeningen på mail-adressen: sabine.oetzmann@skoleforeningen.org Mailen skal indeholde såvel forslaget samt navn, adresse og telefonnummer på forslagsstilleren.

Konkurrencen løber frem til og med 31.august 2022.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top