Undersøgelse

Rapport om ledelseskulturen i Dansk Skoleforening er klar

Den endelige rapport om ledelseskulturen i Dansk Skoleforening er nu klar. Kammeradvokatens undersøgelse kan i sig selv hverken be- eller afkræfte, at Skoleforeningen generelt er præget af autoritær ledelsesstil eller dårligt arbejdsmiljø. I de tidligere trivselsundersøgelser finder de ikke belæg for de meget omfattende beskyldninger. Rapporten viser dog at ledelseskulturen på nogle områder er udfordret og kritisabel.

Rapport om ledelseskulturen i Dansk Skoleforening er klar

En række besvarelser peger på, at ledelseskulturen er udfordret, og Kammeradvokaten anbefaler en handlingsplan, bestående af syv konkrete indsatsområder. Kammeradvokaten anbefaler desuden, at der gennemføres endnu en trivselsanalyse blandt de nuværende medarbejdere.

Formand for styrelsen, Udo Jessen, siger: - Det er godt, at vi fik foretaget denne uvildige rapport. Nu fik vi belyst sagen og et nærmere indblik i, hvad der kan ligge bag den kritik, der er rejst af Skoleforeningen. Samtidig er der fortsat meget, vi ikke ved. Derfor må vi nødvendigvis tage et spadestik dybere.

Konklusioner berører ledelsen

Kammeradvokaten skulle blandt andet undersøge, om Skoleforeningen er præget af en ledelsesstil, der er autoritær eller har karakter af en tavsheds- og udstødelseskultur. Rapportens konklusioner viser, at 51 medarbejdere ud af de i alt 178 medarbejdere, der har foretaget indberetninger vedrørende den øverste ledelse, bekræfter dette synspunkt eller lignende alvorlige synspunkter. Det konkluderes desuden, at 31 medarbejdere ud af i alt 120 medarbejdere, der har foretaget indberetninger vedrørende deres nærmeste ledelse, bekræfter ovennævnte synspunkt eller lignende alvorlige synspunkter.

Til det siger direktør Lars Kofoed-Jensen: - Jeg er overordnet glad for, at det ikke ser ud til, at vi har så generelle udfordringer, som det har været antydet. Heller ikke Skoleforeningens trivselsundersøgelse fra 2018 underbygger beskyldningerne, vurderer Kammeradvokaten. Når det er sagt, bekræfter rapporten desværre nogle negative ting, fx at der er medarbejdere, som har haft ubehagelige oplevelser med ledere både på centralt og lokalt niveau. Det er jeg meget berørt af, og som direktør tager jeg min del af ansvaret for det.

Lars Kofoed-Jensen understreger, at han kraftigt tager afstand for den beskrevne ledelsesadfærd – og det samme gør hele direktionen og ledelsesgruppen i centralforvaltningen.

Handlingsplaner begynder nu

Arbejdet med at rette op på de ting, der kritiseres i rapporten, er nu i gang. Nogle tiltag er sat i gang af Centralforvaltningen, andre sættes i gang meget snart i samarbejdet med Styrelsen, Fællesrådet og i dialog med Driftsrådet.

- Først og fremmest har vi sat trivsel allerøverst på dagsordenen. Det er både i hverdagen på de små ting og på de lidt større indsatsområder. En af de ting, vi skal til livs, er den tavshedskultur, der nævnes. Den er for mig den største hindring for, at vi kan komme godt videre sammen, siger Lars Kofoed-Jensen og fortsætter:

- Uden dialog kommer vi ingen vegne. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og alle skal kunne komme til orde. Konkret er trivsel derfor fra nu af inkluderet i alle mødedagsordener. I de kommende måneder tager vi desuden en række andre initiativer. Fx sikrer vi medarbejdernes høringsret, etablerer whistleblower-ordning og opdaterer en række politikker. Vi har desuden etableret en styregruppe bestående af Driftsrådets formandskab, Styrelsens formandskab og direktionen. Her vil vi sammen holde overblik og binde trådene sammen.

Den fulde rapport er gjort tilgængelig på Skoleforeningens hjemmeside.

 

FAKTA

Undersøgelsen af ledelseskulturen i Dansk Skoleforening er gennemført af Kammeradvokaten. Samlet set har 226 nuværende og tidligere medarbejdere indgivet indberetninger. I den periode, som undersøgelsen vedrører, fra 2018 til og med april 2023, har i alt over 1.800 medarbejdere været ansat i Skoleforeningen, hvortil kommer over 200 tidligere medarbejdere, der tillige har kunnet foretage indberetninger. I alt har over 2.000 medarbejdere og tidligere medarbejdere kunnet foretage indberetninger. Der er således modtaget indberetninger fra under 11,3 % af de medarbejdere og tidligere medarbejdere, der har kunnet foretage indberetninger.

 

 

 


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top