Fælles pressemeddelelse

Parter bekræfter vilje til forhandling

GL Sydslesvig, BUPL Sydslesvig, Dansk Lærerforening i Sydslesvig, Skolelederne Sydslesvig Afdeling, Skoleforeningens Styrelse og Skoleforeningens direktion ser frem til konstruktive forhandlinger.

Parter bekræfter vilje til forhandling

Skoleforeningens styrelse havde tirsdag indbudt de danske fagforeninger og direktionen til et første møde om de økonomiske udfordringer. 

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor parterne bekræftede deres vilje til at forhandle med hinanden. Mødet markerer starten på en proces, der sigter mod at finde løsninger på kort sigt, såvel som at indlede mere omfattende forhandlinger om bæredygtige og langsigtede løsninger for Skoleforeningen og dens medarbejdere. 

Mødets formål var i fællesskab at sætte fokus på fælles værdier og mål for Skoleforeningen med fuld respekt for de forskellige roller og interesser, som parterne hver især repræsenterer. Blandt de nævnte mål var at skabe en bæredygtig Skoleforening, sikre kvaliteten af Skoleforeningens uddannelsestilbud, bevare arbejdspladser og skabe et godt og trygt arbejdsmiljø, så alle medarbejdere i Skoleforeningen kan lykkes med opgaven.

To konkrete emner blev adresseret på mødet: Styrelsen og direktionen gjorde det klart, at henvisninger til tal fra den eksterne revisor ikke var ment som kritik af lærerne. De erkendte, at formuleringen "lærerne får mere i løn for at undervise mindre" er for enkel til at beskrive en kompleks problemstilling og derfor lød som en kritik af lærerne. Det beklagede Styrelsen og Direktionen.

At Lærerforeningen ikke kan genkende tallene fra revisoren, var et særligt opmærksomhedspunkt for Styrelsen og direktionen, som erkender, at de to tal, der sammenlignes i revisionsrapporten, kan dække over to forskellige undervisningsbegreber. At få en fælles forståelse og enighed om dette emne bliver en vigtig opgave for fagforeningerne og direktionen, som i den kommende tid sammen vil dykke dybere ned i tallene for de forskellige overenskomstområder.

Fagforeningerne har bedt om talmateriale, så der forud for forhandlingerne skabes et fælles vidensniveau. Det næste skridt er nu, at fagforeningerne og direktionen går i dialog om omfang og opstilling, så de har det relevante talmateriale og et fælles datagrundlag, før forhandlingerne indledes.

Parterne ser frem til konstruktive forhandlinger, hvor alle bidrager til et godt samarbejde. Det videre arbejde vil foregå ved forhandlingsbordet mellem direktionen og de respektive fagforeninger, hvor parterne  vil arbejde for et fortroligt og tillidsfuldt forhandlingsklima.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top