På tværs af fagene

Pædagogisk dag om entreprenørskab og innovation i undervisningen

Fonden for Entreprenørskab har i samarbejde med Center for undervisningsmidler i år stået for den pædagogiske dag for alle lærere ved de danske skoler i Sydslesvig. Her stod innovation og entreprenørskab i centrum. Innovation og entreprenørskab er en integreret del af Skoleforeningens læreplaner på tværs af fag.

Pædagogisk dag om entreprenørskab og innovation i undervisningen

Corona spiller som sædvanlig i disse tider en stor rolle. Ved den pædagogiske dag i Skoleforeningen, lige før skoleåret for alvor gik i gang, havde den en hovedrolle. Alle oplæggene om innovation og entreprenørskab blev leveret på video, også velkomsten af Eberhard von Oettingen og ikke fysisk på A.P Møller Skolen, som det ellers var ønskværdigt.

Meget negativt kan man sige om covid 19 situationen, men som noget positivt har den pustet til alles innovative og entreprenante sider. Ifølge Eberhard Von Oettingen har det sidste år vist, at lærerne rundt omkring på skolerne har været innovative og entreprenante helt ind i undervisningen. Mange af lærerne har også fundet ud af, at der sidder elever med kompetencer, som ikke altid bliver aktiveret i den traditionelle undervisning. Det passer rigtig godt i tråd med skoleforeningens læreplaner, hvor der  i den generelle introduktion blandt andet står:  

»I det tværgående tema innovation og entreprenørskab skal eleverne udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer, uanset om de vil påvirke deres eget liv, deltage aktivt i samfundet eller starte aktiviteter eller virksomheder«

På tværs af fagene

Skoleforeningen har inviteret Fonden for Entreprenørskab til at stå for dagen, som bød på en indføring i, hvordan man pædagogisk arbejder med innovation på tværs af fag og klassetrin. Udgangspunktet er, at man med afsæt i et fag udvikler en konkret ide, som så omsættes til et produkt, begivenhed eller aktivitet. 

Innovation er et fag, der er højt skattet på gymnasierne og universiteter, fordi det udvikler elevernes personlige færdigheder og skoler dem til at få ideer, som kan omsættes til økonomiske, sociale eller kulturelle produkter. Ifølge Fonden for Entreprenørskab, som har til opgave at hjælpe skoler med at få innovation og Entreprenørskab ind i undervisningen, er det vigtigt at introducere eleverne tidligt til arbejdsmetoderne, så innovation og entreprenørskab er noget, der kommer til at ligge på rygraden.

»Innovation og entreprenørskab kan indgå som integrerede dele af fagundervisningens indhold og form eller udmøntes i procesorienterede undervisningsforløb, der er karakteriseret ved processen fra ide til handling og realisering samt elevernes arbejde med viden i praksis«

Når man kigger innovation og entreprenørskab som et tværgående tema, gælder det om i undervisningen at indføre nogle processer og konkrete problemstillinger, så eleverne udvikler nogle personlige færdigheder, som kan omsættes til noget konkret i hverdagen og give noget praktiskviden om samfundet og styrke eleverne kreative tænkning og fantasi. På den måde finder eleverne ud af ikke bare at lære for lærerens skyld, men for at tilegne sig nogle  kompetencer, som er brugbare i deres dagligdag.

Kompetencer

Der er således fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle samt evne til at organisere, kommunikere og samarbejde. Målet er at motivere eleverne til at indgå i samfundet som aktive medborgere, iværksættere og innovative medarbejdere” kilde, skoleforeningens læreplan i Matematik

Ifølge de afsluttende ord fra Eberhard von Oettingen er eleverne som udgangspunkt faktisk meget entreprenante, så det er egentlig dem, der inviterer de voksne ind i det innovative rum for at få sat nogle ord, retning og begreber på det, som ligger latent hos eleverne. Skoleforeningen håber på, at deltagerne på den pædagogiske dag er blevet inspireret og klædt på til at få innovation og entreprenørskab ind i undervisningen på tværs af fag. 

Nanna Sarauw


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top