På forkant med fjernundervisningen

På forkant med fjernundervisningen

Bredsted Danske Skole er en af de skoler, som oprindelig skulle deltage i Skoleforeningen pilotprojekt omkring uddannelsesplatformen »Teams«, som alle elever og lærere i skolerne bruger til fjernundervisningen. Skolen skulle have været med på et kursus, men så kom Corona i vejen.

- Lockdown i marts sidste år kom en måned før, vi skulle have været på kursus i Teams, så det var klart, at det ikke ville blive til noget. Samtidig var vi i skolens lærerteam for 7. og 8. klasse enige om, at Teams ville komme til at blive et vigtigt arbejdsredskab i den kommende tid. Vi besluttede derfor at springe ud i det på egen hånd, bruge Teams sammen med eleverne og give os selv lov til at lave fejl, fortæller Henner Bock, som er lærer på skolen.

Springe ud

Der gik ikke en uge, før kollegerne i Bredsted var med på at »springe ud«.
- Kollegerne oplevede, at vi på Teams havde det nemmere med at organisere undervisningen sammen med eleverne, siger han.

Ugerne op til påskeferien blev brugt til at få lærere, elever og forældre gjort parat til at bruge platformen. Lærermøder blev afholdt på teams, og lærerne gik i gang med at afstemme forventningerne til fjernundervisningen.
- Vi har gjort meget ud af at diskutere, hvad vi tror familierne kan overkomme i fjernundervisningen. Det har været vigtig for os at have realistiske mål og tilpasse forventningerne til de enkelte klassetrin samt at få fat i de familier, der har særlige udfordringer, siger Henner Bock.

Samme spørgsmål

To uger efter påskeferien var alle klasser på Bredsted Danske Skole i gang på Teams. Henner Bock sad sammen med sin kollega Bjarke Bär og servicerede omkring teknikken.

- Vi fandt hurtig ud af, at spørgsmålene kredsede omkring de samme emner. Vi oprettede derfor en hjemmeside omkring fire emner. Det første var: Informationer om fjernundervisning, hvor forældrene kunne finde svar på, hvordan vi organiserer fjernundervisning på Bredsted Danske Skole. Det andet var Office365 med de forskellige programmer som Word eller Powerpoint. Teams var det 3. emne, og vi lavede som det 4. emne en oversigt over andre digitale værktøjer og hjemmesider, som vi bruger på Bredsted Danske Skolen, siger Henner Bock.

- I hele perioden op til sommerferien justerede vi undervisningen i takt med, at vi blev bedre til at bruge Teams. Efter sommerferien, da eleverne kom tilbage i skolen, blev vi ved med at bruge Teams til opgaver eller til afleveringer, så eleverne ikke igen glemte de færdigheder, de havde tilegnet sig i pandemiens første fase. Vi gjorde også ekstra ud af at dygtiggøre 1. klasse i at bruge Teams, mens vi havde dem i skolen og var i dialog med forældrene omkring en mulig anden lockdown.

Skolen udviklede så en tjekliste til forældrene omkring fjernundervisningen. Her kunne de få afklaret, om de var forberedte til at barnet kan deltage i fjernundervisning, hvis der skulle komme en lockdown mere. Tjeklisten handler om udstyr, koder og konti, programmer og nødpasning. Så kom den anden lockdown.- Jeg tror, at forældrene i Bredsted føler, at vi er på forkant med udviklingen, og at vi har brugt tiden siden sommerferien til at forberede os. Og så tror jeg også, at forældrene ikke føler sig helt så meget ladt alene med den udfordring, det er at have børnene hjemme og modtage fjernundervisning. Lærerne er hver formiddag i dialog med elever og forældre via Teams, og det går faktisk rigtig godt. Eleverne, selv dem i 1. klasse, kan kontakte os lærere selvstændig, og det tror jeg giver dem og forældrene en tryghed, fordi forældrene ved, at de kan delegere opgaven med at hjælpe børnene til os, der er de professionelle, siger Henner Bock.

Nulstiller koder

Han er nu, midt i den anden lockdown, rigtig glad for, at skolen har investeret tid og kræfter i at klæde elever, forældre og lærere på til en anden lockdown.

- Hvis jeg sammenligner, hvor mange jeg skal hjælpe i gang nu, og hvor mange jeg skulle hjælpe i gang i foråret, så er der tale om en brøkdel, og den hjælp jeg yder handler for det meste om at nulstille et kodeord, siger Henner Bock med et smil.

- Eleverne arbejder på en helt anden måde, både med Teams og de andre digitale værktøjer, men også med selve undervisningsstoffet. De arbejder selvstændig, deltager i vores møder og kommer til tiden. De har erhvervet sig digitale kompetencer, og de har lært, at man skal kommunikere i et andet, mere tydeligt sprog, når man kommunikerer digitalt, siger Henner Bock.

- Når man giver eleverne et nyt arbejdsredskab, er det helt naturligt, at de også afprøver grænserne. De skal lære, hvordan man opfører sig, og når de har lært det, fungerer det godt, siger han.

Eleverne har lært noget ny

For ham er Teams også en mulighed for, at børnene kan holde kontakt til hinanden.

- Vi oplever, at de bruger platformen til at chatte eller ringe til hinanden. Her kan de have sociale kontakter i nogle beskyttede rammer, der er nemt at holde opsyn med, og det anser jeg faktisk som en stor værdi. Jeg kan kun opfordre forældrene til at understøtte, at eleverne bruger Teams til at komme i kontakt med hinanden og interagerer socialt, siger han.

Når Henner Bock ser tilbage på pandemi-året, konstaterer han, at det, der oprindelig stod i årsplanen for de enkelte fag, ikke blev præcist det, eleverne også lærte.

- Men hold da op, hvor har de lært meget andet: Hvordan de kan organisere sig selv, hvordan de kommunikerer med en computer som redskab og ikke kun som et legetøj. Vi lærere kan ærgre os over, at vores årsplaner ikke holdte stik, og at noget af det faglige kom til kort, men vi fik også lært eleverne noget andet, som de får stor gavn af i fremtiden, siger han.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top