Opgør om formandsposten i Skoleforeningen

Opgør om formandsposten i Skoleforeningen

Det kom som en overraskelse, at der pludselig var to kandidater til Skoleforeningens formandspost, da Fællesrådet på sit møde torsdag aften var nået til dagsordenspunktet valg af formandskab. En enig styrelse havde lige efter sommerferien indstillet Udo Jessen til endnu tre år som formand for foreningen. Men da mødeleder Tom Petersen råbte dagsordenpunktet op, rejste Jeppe Thomsen fra Egernførde Skolekreds sig og gik til mikrofonen for at foreslå styrelsesmedlemmet Paul Salwik til posten. Paul Salwik tog imod indstillingen og begrundede det med, at Fællesrådet burde have et valg, når det gælder en ny formand og at der havde været noget utilfredshed med formandskabet i den seneste valgperiode.
Udo Jessen kom i sin tale ind på en række vigtige emner, som Styrelsen i de kommende år skal tage fat i: Økonomien, vedtægtsændringer og digitaliseringen.
- Jeg har stor lyst til at sikre Skoleforeningens fremtid, sagde han.

Afstemningsresultatet var entydigt. Udo Jessen blev genvalgt med 41 mod 21 stemmer.

Der ventede ikke kandidaten til næstformandsposten, Andrea Heimrath, en overraskelse og hun blev nyvalgt til posten med 51 stemmer.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top