Nejét er også en tillidserklæring

Sydslesvigudvalget har stor forståelse for Fællesrådets ønske om at inddrage Danmark i en undersøgelse. Men der er ikke mistillid til Skoleforeningen og armslængdeprincippet har været det afgørende.

Nejét er også en tillidserklæring

Sydslesvigudvalget ønsker ikke at indlede en undersøgelse om Skoleforeningens økonomi, organisation og forvaltning.

- Vi har stor tillid til Skoleforeningen, siger Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen.

Det gælder både i forhold til økonomistyringen, det arbejde som revisionsfirmaet BDO udfører, direktionssammensætningen og i forhold til, at forvaltningen lever op til standarder for offentlig virksomhed.

Anni Matthiesen kan godt forstå, at Skoleforeningen har ønsket at understrege over for Sydslesvigudvalget, at man anser det for altafgørende, at der ikke hos tilskudsgiverne hersker tvivl om, hvordan Skoleforeningen bruger sine midler.

Stor forståelse

- Vi har stor forståelse for, at Fællesrådet har rettet henvendelse til os, men vi er i udvalget bekymret for, at vi kommer til at blande os for meget i selve Skoleforeningens driftsopgave. Det er armslængdeprincippet, der har været afgørende for, at et enigt udvalg har sagt nej til at sætte sådan en undersøgelse i gang, siger Anni Matthiesen.

Hun håber, at Skoleforeningen nu selv foretager en analyse.

- Det ville være godt, hvis man kan blive enige om det. Foreningen har eksisteret i 99 år, og det er da helt naturligt, at man så har brug for  nogle til at kigge på en udefra. Der vil altid være ting, hvor man kan spørge sig selv, hvorfor man gør det på en bestemt måde og om det kunne gøres anderledes, siger hun. 

At nogle i Sydslesvig har kritiseret Skoleforeningen for at involvere Sydslesvigudvalget i en undersøgelse har ifølge Anni Matthiesen ikke spillet nogen rolle i afgørelsen.

- Vi er nødt til at håndtere tingene professionelt. Vi er det eneste udvalg på Christiansborg, som deler penge ud, men selve driftsopgaverne skal vi ikke blande os i. Den største bekymring i Sydslesvigudvalget var, at vi bliver for stor en del af driften, hvis vi siger ja, og desuden har vi været bekymret for, at der kommer andre foreninger, der ønsker det samme.

Velvilje

Der er i Sydslesvigudvalget en stor velvilje til at hjælpe med at få brudt dødvandet i Skoleforeningen.

Der hersker ikke tvivl om, at Skoleforeningen står i en vanskelig økonomisk situation, som formentlig kun vil blive skærpet de kommende år. Men det er udvalgets opfattelse, at Skoleforeningen har den fornødne kapacitet til selv at kunne udarbejde eller bestille de nødvendige analyser, og  herefter  træffe de fornødne beslutninger. Sydslesvigudvalget vil gerne opfordre til, at alle gode kræfter i foreningen – både hos de folkevalgte, de ansatte og hos ledelsen – nu står sammen og i fællesskab finder ud af, hvordan man sikrer, at man også fremadrettet kan levere pasnings- og undervisningstilbud af høj kvalitet inden for en økonomisk ramme, som vi nok må indse ikke uden videre vil kunne matche det udgiftsniveau, som Skoleforeningens egne tal og fremskrivninger viser, man må forudse venter forude.

 


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top