Mobiltelefoner er ikke et arbejdsredskab

På Jes Kruse Skolen har man fjernet mobiltelefonerne i undervisningen, både hos eleverne og det pædagogiske personale.

Jes Kruse-Skolen i Egernførde har egentlig altid været mobilfri. Det har, som man kender det andre steder fra, bare ikke fungeret.

- Vi har haft nogle regler, som har indskrænket brugen af mobiltelefoner, og samtidig har vi gjort os umage med at udvikle digitale kompetencer hos eleverne. Eleverne måtte bruge mobiltelefoner, hvis de fik lov af læreren, og man skulle ellers selv sørge for at have dem slukket, siger skoleleder Mette Tode.

- Det har så i stigende grad været sådan, hvor vi skulle konfiskere telefonerne, fordi eleverne sad med dem under bordet, siger hun.

Det førte til en del frustrationer hos lærerne, for de havde ikke lyst til at administrere alt det, der følger med, når en telefon skal konfiskeres.

Relationer

- Det går ud over relationen til eleverne, når man i stigende grad skal være politibetjent. Samtidig skabte mobiltelefonerne også utryghed. Der har været enkelte tilfælde, hvor elever eller lærere hemmeligt blev fotograferet, siger hun.

Et lille udvalg med både personale og elever var i forvejen i gang med at revidere skolens ordensregler, og her var holdningen, at mobiltelefonerne helt skulle ud af skolen.

- Det var både min viceskoleleder Charlotte og jeg i starten ikke med på. Vores holdning har været, at vi jo skal give eleverne digitale kompetencer og at lære dem selvdisciplin, og det gør man ikke ved bare at forbyde mobiltelefoner. Men i hele forløbet har vi ændret holdning, for vi må indse, at vi er oppe imod en udvikling, hvor alle de algoritmer i smartphones gør, at det er rigtig svært for de unge at kontrollere deres håndtering af mobiltelefoner, siger Mette Tode.

I første omgang diskuterede man så, om der skulle være nogle undtagelser for de største elever og deres brug i pauserne, men i sidste ende blev man enige om, at det eneste, der kan administreres er ens regler for alle. Og det betyder så, at reglerne også gælder for skolens personale, når de er sammen med eleverne.

Undtagelser

- Selvfølgelig er der undtagelser. Når en gymnastiklærer er på idrætspladsen sammen med eleverne, har vedkomne en telefon med for at kunne kontaktes, men som udgangspunkt er skoledagen mobilfri.

De betyder i praksis, at telefonerne bliver samlet ind om morgenen og låst væk af den første lærer, eleverne møder om morgenen.

Elevernes reaktion på beslutningen blev overraskende.

- Da vi forklarede baggrunden for beslutningen, klappede de faktisk. Det havde vi ikke regnet med. Sidenhen har der været et enkelt tilfælde, hvor en elev har brokket sig. Ellers har der ikke været noget, siger Mette Tode.

- Det er en helt ny oplevelse. Hvad vil det sige, ikke at have en mobiltelefon i en skoledag. Jeg tænker, at eleverne oplever det som noget værdifuldt, da de faktisk ikke har prøver at være uden. Det er også meget vitigt, at det er beskrevet i regelsættet, at det også gælder for voksne, når de er sammen med eleverne. At det pædagogiske personale ikke sidde med deres mobiler, men at de er rollemodeller.

De nye regler betyder ikke, at Jes Kruse Skolen ikke er digital. Både elever og lærere har computere, som de bruger i undervisningen. Men det har en anden kvalitet.

Når man spørger, om man kan mærke en anden stemning på skolen, er Mette Todes entydige svar: Ja.

- Eleverne har ikke siddet og spillet brætspil eller kortspil i pauserne før. Det gør de nu, siger Mette Tode. Og ganske rigtigt, ved et kig ind i det første og bedste klasseværelse sidder en flok drenge og spiller Uno. Det er godt optaget af deres analoge spil. Ude i skolegården bliver der også leget.

Også blandt lærerne har der været nogle, som var skeptiske i starten. Men de kan fortsat arbejde på deres computere.

- Alle lærere i Skoleforeningen har jo fået arbejdscomputere, og

dem kan de bruge til for eksempel at skrive beskeder i skoleintra., siger Mette Tode.

En lettelse

For skolens personale er den nye ordning en lettelse. De skal ikke længere holde øje med, om der er nogle, der sidder med mobiltelefonen i hemmelighed.

- Nu, hvor mobiltelefonerne er væk, bliver vi bevidste om, hvor meget de egentlig har fyldt i skolehverdagen. Det giver en anden ro i undervisningen og skaber mere fokus.

For Mette Tode er digitalisering, og det at give eleverne nogle redskaber i hænderne til at lære at navigere i digitaliseringen, fortsat en vigtig opgave.

- Fx bliver det næste netop ikke at vi forbyder computerne. Jeg synes stadig, det er et rigtigt vigtigt redskab. Mobilen derimod er ofte ikke et passende arbejdsredskab. Det er computere bedre egnet til. Og hvis vi virkelig skal bruge mobiltelefonerne en gang i undervisningen, så er de der jo. Så tager vi dem bare frem.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top