Mine jævnaldrende på den anden side af grænsen

»De er som mig, men deres dagligdag er en anden«, er en af erkendelserne, efter 100 grænselandsbørn har besøgt hinanden.

Det er en ordentlig flok førskolebørn, der er i Hiort Lorenzen Skolens Børnehave i Slesvig, men de 44 sydslesvigske børn var faktisk i undertal, da der den 19. marts var tre børnehaveklasser med i alt 60 børn fra Hærvejsskolen i Rødekro på besøg.

De over 100 grænselandsbørn mødtes for første gang, og sammen lavede de en række aktiviteter og afsluttede deres dag med stor buffet, som Slesvig-forældrene havde stået for. Den 18. april mødtes de igen, da de sydslesvigske børn drog nordpå til et genbesøg.

Enormt meget sprog

Det er Grænseforeningen Aabenraa, som i en årrække har haft en frugtbar samarbejdsforbindelse med børnehaven i Slesvig, der har taget initiativ til og muliggjort udvekslingen.

- Formålet er, at børnene på hver side af grænsen som en naturlig del af deres udvikling og viden om det nære og det fjerne møder jævnaldrende børn, som på den ene side ligner dem selv, på den anden side lever i en verden, som sprogligt og kulturelt er nyt land for dem. Det møde vil Grænseforeningen Aabenraa gerne være med til at formidle for børnene i grænselandet, lyder det fra Jens Overgaard, der er formand for Grænseforeningen Aabenraa.

Og netop det, at børnene ligner hinanden, men lever i forskellige verdener, var en af de erfaringer, både børn og voksne gjorde sig. 

Mens førskolebørnene i Sydslesvig er tilknyttet børnehaven, er deres jævnaldrende i børnehaveklassen i Danmark nemlig i skole hver dag. 

- De er samme alder, men de har forskellige forhold, siger Johanna Klawin, der er leder af Hiort Lorenzen Børnehaven, og selv om udvekslingen endnu ikke er evalueret, er en klar konklusion allerede nu, at den »i hvert fald« har givet børnene noget med hensyn til sproget.

For selv om de sønderjyske børn har lært enkelte tyske gloser, skulle det foregå på dansk, hvis de sydslesvigske og de sønderjyske børn ville tale sammen. Og det ville de.

- De har fået helt enormt meget sprog, siger Johanna Klawin, og suppleres af Mandy Johannsen, der er pædagog i førskolen:

- Mange af dem, man måske troede ikke turde tale dansk, snakkede bare løs, fortæller hun.

De to besøg har også allerede skabt relationer på tværs, og børnene fra Slesvig har i flere dage inden besøget i Rødekro glædet sig til og snakket om at komme op og besøge deres venner. 

- Der er mange, der har fundet hinanden og legede godt sammen, fortæller Johanna Klawin. 

Pædagogisk input

Også for de voksne har udvekslingen, som både Johanna Klawin og Mandy Johannsen betegner som »et dejligt projekt med dejlig, positiv stemning«, givet en masse, eksempelvis indsigt i det pædagogiske læringsrum på den anden side af grænsen.

- Pædagogisk har vi taget meget med! Blandt andet over til, hvordan vi kan optimere vores arbejde i førskolen. Det kan være mere frontalundervisning, som børnene prøvede det i børnehaveklassen i Rødekro, og det kan være en mere skemalagt dag med undervisning, pauser og spisning. Det kan være vi skal se på, om vi skal mere af det, siger Mandy Johannsen.

Det har fra Grænseforeningens side også været formålet at se, om der kan opbygges et samarbejde på tværs af grænsen »til gensidig forståelse og kendskab til« hinanden, og det lader til at kunne lade sig gøre også videre frem. I hvert fald har børnene udtrykt ønske om at ses igen.

Da det ikke vil kunne nås, før de sydslesvigske børn forlader børnehaven, er det Hiort Lorenzen Skolen, der i givet fald må stå som samarbejdspartner. 

Hvis skolerne bliver enige om at fortsætte de grænseoverskridende møder fremover, har Grænseforeningen tilkendegivet sin klare støtte. 


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top