Medbestemmelse gav guld og stjerner

I Skt. Hans har børnene lært om demokrati og rettigheder. Og det er der blandt andet kommet nye stuenavne ud af.

I Skt. Hans-Børnehave bliver børnehaveåret 2023-2024 brugt til noget helt særligt. 

Børnehaven har nemlig valgt at fordybe sig i læreplansgrundlaget omkring emnet »medbestemmelse« og sammen med samarbejdsrådet udarbejdet en målsætning for hele processen.

- Vi har været nysgerrige på, hvordan læringsmiljøerne udvikles, hvis personalet formår »at give slip« på egne forestillinger og kontrol. Og hvad det gør ved børnenes udvikling og læring, fortæller dagtilbudsleder Annika Starck.

Helt konkret ville personalet tilrettelægge læringsmiljøer, hvor alle bliver set og hørt, og som giver indblik i demokratiske processer samt børnene mere indflydelse på deres egen hverdag.

Forskellige initiativer skulle understøtte processen. Blandt andet blev der etableret en børnekomite, som skulle vælges ved en demokratisk afstemning til børnehavens fælles rundkreds. 

Komiteen har været med til at planlægge daginstitutionens motionsdag, fik lov til at indholdsfylde FN-børnedagen den 20. november, har været ude at købe nyt legetøj til institutionen og meget mere.

Løbende var børn med til at planlægge gymnastiktimerne, udedagene og maddage.

- Og vi udviklede på to »FN-børnekufferter«, som på skift kom med hjem til børnene for derved at øge samarbejdet omkring emnet med forældrene, fortæller Annika Starck.

Den 15. maj havde børnehaven så inviteret SSW-formand og landdagsmedlem Christian Dirschauer til en fælles rundkreds, hvor han fortalte om sit arbejde i landdagen, især med henblik på den indsats, han gør på børne- og ungeområdet. 

Og så overvågede SSW-politikeren også en noget skelsættende begivenhed i daginstitutionen, nemlig den store urafstemning omkring stuenavnene.

- Her var det børnene, der måtte sætte nye spor i fremtiden ved at give stuerne nye navne. Det var en stor oplevelse for os alle, lyder det fra Annika Starck.

Børnenes valg faldt i øvrigt på navnene »guldklumper« og »stjerneskud«.


Fakta

Lidt om børns rettigheder

Rettesnoren for arbejdet omkring medbestemmelse i Skt.Hans-Børnehaven har været §7 i dagtilbudsloven og artikel 12 i FNs børnekonvention.

 

I børnekonventionens artikel 12, stk. 1 står:

 

»Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed«.

Kilde: https://menneskeret.dk/


 


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top