Lederne mødtes på Christianslyst

Lederne mødtes på Christianslyst

En fælles lederkonference er ved at blive til et »normalt« arbejdsværktøj i Skoleforeningen. Da man for nogle år siden startede med konceptet, blev der afholdt en konference hvert andet år. I sidste uge var det 3. gang i træk, at konferencen blev afholdt hvert år.

Den har nemlig vist sig at være en vigtig brik, når det handler om at styrke fællesskabet og fremme relationer mellem lederne på tværs af institutionerne og få et fælles sprog og en fælles forståelse for den pædaogogiske udvikling i Skoleforeningen.

Konferencen fortsatte, hvor den slap sidste år og dykkede ned i, hvordan begrebet tillid får betydning for ledelse og, hvilken rolle ledelsesteamet hhv. forvaltningen spiller for at understøtte en mere tillidsbaseret retning.

En workshop omkring Feedbackkultur, hvor lederne fik mulighed for at træne feedback på hinanden, var det andet store emne på første dagen.

Dag to var helt i sprogets tegn. Udvalget »Sprog og Læsning« tog fat på ledernes input fra lederkonferencen i 2018. Konferencen drøftede udfordringer, sjove episoder og især balancegangen mellem gensidige krav og forventninger. Med baggrund i Fællesrådets beslutning om en sprogpolitik, drøftede lederne breve til forældre, ansatte og medlemmer i samarbejdsrådene. Udgangspunktet var, hvordan man i fællesskab kan give Skoleforeningens sproginitiativer den rette og altid anerkendende tydelighed.

Konferencen var et mix af teoretisk input og dialog om egen praksis. 


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top