Læring fra Coronapandemien

Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen præsenterede Corona-trivselsundersøgelsen på to medarbejdermøder.

Læring fra Coronapandemien

I starten af ugen fremlagde Skoleforeningen den seneste såkaldte »Corona-trivselsundersøgelse« på to medarbejdermøder i Flensborg og Slesvig.

Undersøgelsen blev foretaget inden sommerferien i 2022 og havde til formål at se på, hvordan Skoleforeningen som organisation kan lære noget af denne undtagelsestid, som Corona har været.

- Vi vil lære noget om vores evne til at håndtere en sådan særlig tid, men måske også se, om den særlige tid fik os til at gøre noget, vi skal integrere i vores hverdag fremover. Det er altså ikke den enkelte institution, der er i fokus, men derimod Skoleforeningen som helhed, sagde Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen på medarbejdermødet i Flensborg.

Undersøgelsen handler om at danne sig et billede på, hvordan medarbejdere har oplevet pandemien, hvad har været vanskeligt, og hvad har været lærerigt og kan bibeholdes i fremtiden. Derfor har det været vigtigt at lytte til de individuelle oplevelser medarbejderne havde på deres arbejdspladser under Corona pandemien for at identificere overordnede emner, så der kan igangsættes en systematisk, organisatorisk læring og udpeges udviklingsmuligheder og indsatsområder.

Fire områder

Undersøgelsen er delt op i fire områder: Skole, dagtilbud, facility management og forvaltning. Til hvert område er der lavet forskellige rapporter. Alle medarbejdere har fået tilgang til samtlige rapporter.

Helt overordnet kan der ud fra rapporterne konkluderes, at Skoleforeningens medarbejdere som gruppe har taklet pandemiens udfordringer med et stort fagligt engagement. De fleste medarbejdere oplevede godt gruppesammenhold, og at man som en gruppe går gennem pandemien sammen. De støttede hinanden, så godt som det var muligt. 

På det individuelle niveau kan man se, at den nye og særlige situation med mange uforudsigelige udfordringer, der skulle håndteres, har været stressende, men også ført til faglig udvikling. De udfordringer, der berører Skoleforeningens medarbejdere, kan genkendes lige så stærkt ved andre organisationer og virksomheder i Danmark og Tyskland. 

Et særligt opmærksomhedspunkt fra undersøgelsen er sygefravær. Man kan både i Skoleforeningen og det omkringliggende samfund se, at det har været stigende siden pandemien. Et punkt, som kommer til at påvirke trivsel negativ. 

På organisatorisk niveau er en læring, at der ikke altid blev kommunikeret klart nok ud fra Skoleforeningens forvaltning i henhold til Corona reglerne og tiltag. Det har under hele Corona-pandemien været en udfordring at videreformidle de politiske beslutninger på kommunal- delstats- eller forbundsplan til institutionerne og afdelingerne i god tid.

Koordinering

På medarbejdermøderne kom Lars Kofoed-Jensen med et konkret eksempel på den læring forvaltningen har kunnet trække ud af undersøgelsen.

- Den bekræfter noget, vi allerede havde hørt og fornemmet andre steder: Vi vil se på mulighederne for en bedre koordinering af de arbejdsopgaver og nye initiativer, som vi melder ud, så ikke vi – når det kan undgås – igangsætter flere nye ting på en gang eller kommer med nye opgaver, som ikke er udefrakommende hastesager, midt i de mest arbejdstunge perioder. Det skal være med til, at vi fremover forhåbentlig kan jævne arbejdsbyrden lidt mere ud – i hvert tilfælde på de områder, hvor vi selv er herrer over timingen, sagde Lars Kofoed-Jensen..

 


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top