Konsulent-undersøgelse i skoleforeningen

Bred opbakning til at få kigget på sparemuligheder

Konsulent-undersøgelse i skoleforeningen

29. marts 2019

Skoleforeningens fællesråd besluttede på sit møde torsdag aften at sætte en konsulentundersøgelse i gang, som skal se på sparemuligheder i forhold til foreningens udgifter og forvaltningsgange. Undersøgelsen må koste op til 100.000 euro med en elastik på 20 procent. Med denne økonomiske ramme vil det være muligt, at Skoleforeningen selv udpeger den eller de virksomheder, der skal foretage undersøgelsen.

Der blev allerede på fællesrådsmødet i februar nedsat en følgegruppe med medlemmer fra forvaltningen, Styrelsen og Fællesrådet. Følgegruppen skal nu lave et kommissorium.

- Vi tror, at det under disse forudsætninger er muligt at få gennemført en undersøgelse, der skaber en merværdi for Skoleforeningen, siger formanden Udo Jessen. På fællesrådsmødet havde formanden for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen, endnu engang opfordret forsamlingen til at gå med til, at nogle friske øjne ser på Skoleforeningen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top