Køreplan for strukturdebatten

Afgørende afstemning kommer i slutningen af september.

Skoleforeningens Styrelse har på sit møde onsdag aften besluttet en køreplan for, hvordan Skoleforeningen finder frem til en fælles holdning i forhold til strukturdebatten i Sydslesvig. Styrelsen danner en arbejdsgruppe, som ud fra de diskussioner man har ført i Styrelsen og ud fra det, man har oplevet på de tre regionale debatmøder, udarbejder et udkast til en fælles udmelding. Ligeledes indgår det kommende evalueringsmøde i Det sydslesvigske Samråd i processen.

Udkastet bliver færdigbehandlet og besluttet på et styrelsesmøde i slutningen af august. Dernæst starter en høringsfase op til Fællesrådsmødet den 29. september. Alle Skoleforeningens fællesrådsmedlemmer får tilsendt udkastet og kan komme med ændringsforslag eller modforslag frem til og på selve fællesrådsmødet. Ændringerne bliver enten indarbejdet i udkastet eller afstemt på mødet i slutningen af september.
- Vi har fundet frem til en god og transparent køreplan, hvor vi sikrer, at de valgte forældre i Skoleforeningens forældredemokrati både er med til at udforme vores fælles holdning og har det sidste ord over, hvilken vej vi går, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.
- Det har været vigtigt for os at sikre denne deltagelse, og derfor har vi valgt en fremgangsmåde, som man også bruger i SSW eller andre partier, når de delegerede kommer med ændringsforslag til andragender på et landsmøde, siger han.
Udo Jessen kan allerede nu oplyse, at udkastet kommer til at tage stilling til to opmærksomhedspunkter.
- Styrelsen er enige om, at det udkast, der skal i høring, både skal tage stilling til de forskellige modeller for samarbejde, som vi har diskuteret, men også det klare ønske om en lettelse af de lokale udfordringer, som har været det bestemmende emne på de tre regionalmøder, siger han.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top