Klar til fremtiden

Fit for Future Kids: Et skridt mod sundere og mere aktive skolebørn på Askfelt Danske Skole

I bestræbelsen på at fremme sundhed, bevægelse og digital dannelse på skolerne har et nyt initiativ, Fit for Future Kids, vundet indpas på Askfelt Danske Skole. Det er udviklet af sygekassen DAK.

- Fit for Future Kids er et treårigt program, som skoler kan deltage i med det formål at fremme sundhed, bevægelse og digital dannelse blandt eleverne, forklarer skoleleder Kasper Stavnsbo.

- Programmet forpligter skolerne til at deltage i kurser, tilbagemeldinger og aktiviteter, men det er gratis at deltage.

Askfelt Danske Skole så potentialet i programmet og besluttede sig for at blive en del af det.

- Vi blev tiltrukket af det brede spektrum af emner, programmet dækker, såsom bevægelse i undervisningen, medieforbrug og sundhed, siger Kasper Stavnsbo.

En vigtig del af programmet er en online-platform, hvor skolerne får adgang til en omfattende database med aktiviteter og ressourcer.

- Vi har fået en masse materiale og redskaber fra programmet, både teoretisk og praktisk, siger Kasper Stavnsbo. 

- Det er en værktøjskasse med ideer og aktiviteter, som vi kan tilpasse vores egen skolesituation.

Men implementeringen af programmet har sine udfordringer.

- Vi arbejder stadig på at finde den rette struktur og integration af aktiviteterne i vores skoledag. Det er vigtigt for os, at det bliver en naturlig del af vores daglige rutine og ikke blot et isoleret projekt, siger Kasper Stavnsbo.

Alle med ombord

En anden udfordring er at involvere både lærere, elever og forældre i programmet.

- Vi har udpeget tovholdere på skolen og har også inddraget forældre i en online forældreaften med fokus på medieforbrug, siger Kasper Stavnsbo.

Det er vigtigt at få alle parter med ombord for at sikre en bred opbakning til initiativet, og Askfelt Danske Skole er optimistisk omkring fremtiden for programmet.

- Vi har allerede set positive resultater med vores sundhedstiltag og forbedret kommunikationen mellem skole og hjem, siger Kasper Stavnsbo.

- Det er et skridt i den rigtige retning mod at skabe sunde, aktive og digitalt ansvarlige skolebørn.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top