INFORMATION TIL FORÆLDRE I FORHOLD TIL UNDERVISNING HJEMMEFRA

INFORMATION TIL FORÆLDRE I FORHOLD TIL UNDERVISNING HJEMMEFRA

Alle elever er sendt hjem fra skole de kommende uger, og I og jeres barn/børn skal nu få en anderledes hverdag til at fungere.

Skolen har fortsat pligt til at give undervisning. Undervisningen foregår hjemmefra, og lærerne vil løbende orientere og vejlede om, hvad eleverne skal lave, hvornår de skal lave det, og om der er behov for jeres støtte hertil.

Det er ikke jeres ansvar at undervise børnene under en skolelukning, men det er jeres ansvar at følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen og skabe en struktureret hverdag for jeres barn/børn. Det er derfor vigtigt, at vi er i kontakt med hinanden, og at du som forælder dagligt tjekker Intra/Famly/mail, så du kan støtte op om dit barns læring.

hvis I har spørgsmål eller andet, er I altid velkomne til at kontakte jeres skole.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top