Fuld bemanding fra morgenstunden

Ny normering i slesvig-holstensk dagtilbudslov går ud over åbningstiderne.

Skoleforeningens dagtilbudschef Petra von Oettingen har i sidste uge sendt et brev ud til alle forældre på dagtilbudsområdet. hun henvender sig til forældrene for at bede om forståelse for den meget anspændte situation i de sydslesvigske børnehaver og vuggestuer:

- Den nye tyske dagtilbudslov stiller nye krav til normeringerne (på tysk Personalschlüssel) og gør det alt for ofte svært for vores ledere at få hverdagen til at gå op. Samtidig er vi i en tid med en del personalefravær. Således kan de nye krav få konsekvenser for dagtilbuddenes åbningstid, skriver Petra von Oettingen i brevet.

- Jeg har følt det nødvendigt at bakke op omkring vores ledere ude i institutionerne, siger dagtilbudschefen.

Normering

Den nye dagtilbudslov har blandt andet øget kravene til normeringen. Der skal være et fast antal medarbejdere tilstede ud fra antallet af tilmeldte børn i hele åbningsperioden. I praksis betyder det, at når kerneåbningstiden er fra 7 til 15, og der er 40 børn tilmeldt i dagtilbuddet, så skal der også være fuld bemanding af medarbejdere på fra klokken syv, uanset hvor mange børn, der er kommet. 

Det er en udfordring, som alle dagtilbud i Slesvig-Holsten kæmper med efter tilblivelsen af den nye dagtilbudslov. Delstatens dagtilbud er derfor i tæt dialog med hinanden for at få deres problemer på den politiske dagsorden. Flere tyske dagtilbud har netop skrevet lignende breve ud til deres forældre.

- Vi oplever, at ministeriet ikke rigtig vil snakke om problemet. Med den nye normering i dagtilbudsloven har de på papiret skabt et kvalitetsløft, som de ikke vil bløde op på uanset realiteterne. Og det opfatter jeg lidt som at tilsidesætte de kvalifikationer, som vores pædagogmedhjælpere har. Som om kvaliteten ikke er høj nok, fordi der ”kun” er en pædagogmedhjælper tilstede i gruppen klokken syv om morgenen. Sådan er det ikke, siger Petra von Oettingen.

At normeringen er som den er, har helt konkrete ulemper for dagtilbuddene.

- Det er vores ansvar at overholde loven og sikre opsynspligten. Det påhviler derfor lederen at lukke grupper eller at reducere tilbuddet ift. en forlænget åbningstid. Det bliver en nødvendig beslutning, når lederen vurderer, at det på grund af et for højt personalefravær ikke lykkes at få hele åbningstiden dækket. Sådan en beslutning kan desværre ske med kort varsel, da personalefravær oftest sker akut, skriver Petra von Oettingen i brevet til forældrene.

Brug stemmen

Skoleforeningen er i tæt dialog med både SSW og socialministeriet for at gøre kraftig opmærksom på forældrenes udfordringer i hverdagen.

- Vi håber på endnu mere gehør, så vores huse kan få deres fleksibilitet ift. personaleplanlægningen tilbage. Lad os i fællesskab blive aktive over for landet og appellere for bedre betingelser for vores dagtilbud. Brug jeres stemme som forældre både ift. at tale om og forstå udfordringerne via samarbejdsrådene, og gør kommunalpolitikkerne opmærksomme på situationen, opfordrer Petra von Oettingen forældrene til i brevet.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top