Fra den gode rygsæk til samfundsfag

Torsdag aften blev der holdt styrelsesmøde på Hiort Lorenzen-Skolen.

Kun en times tid tog den åbne del af torsdagens styrelsesmøde.

På dagsordenen, som i øvrigt blev rost af driftsrådsformand Jonas Noack for at være tydelig og gennemskuelig, var primært orienteringspunkter.

Det mest omfattende var en status over, hvordan det går med projektet »Den gode rygsæk«, som begyndte i 2022 og nu er halvvejs. 

Projektet, der finansieres af Sydslesvigudvalget og sker i samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste, har fokus på udsatte børn og unge i mindretallet. 

Det har til formål at forstærke indsatsen og styrke individuelle ressourcer over for mindretallets børn og unge, der har udfordringer, og det skal give disse unge det bedst mulige afsæt i livet.

»Den gode rygsæk« handler om at rådgive og støtte via en fokuseret koordinering mellem det sundhedsfaglige- , det socialfaglige og det uddannelsesfaglige og derved skabe bedre muligheder i livet for den enkelte. 

Et andet orienteringspunkt om, hvordan samarbejdet mellem driftsrådet og Skoleforeningens ledelse aktuelt ser ud. Det viste sig, at der fortsat er store uenigheder mellem parterne. For driftsrådet grunder uenighederne i manglende samarbejdsvilje fra ledelsen mens ledelsen ser udfordringen i, at ledelse og driftsråd har forskellige holdninger til forskellige emner. Direktionen har derfor foreslået driftsrådet, at man henter en uvildig tredjepart, for eksempel en dommer i arbejdsret ind, som vurderer uenighederne. Det var et forslag, som faldt i god jord hos styrelsen mens driftsråd endnu tøver med at sige ja til forslaget. 

En enkelt beslutningspunkt var der på den korte dagsorden, da Skolekontoret bad styrelsen om »forlængelse af dispensationen fra fagrækken«.

Baggrunden er, at timeplanerne ikke overholder eksamensforudsætningerne til MSA inden for faget samfundsfag, og der derfor er givet dispensation fra valgholdsreglerne, så det enkelte samarbejdsråd på fællesskolerne kan vælge at bruge den ene valgblok på samfundsfag. Udfordringerne vil være de samme næste skoleår, og derfor er det nødvendigt med endnu en dispensation, forklarede skolechef Søren Neess Priisholm.

Han understregede, at man er opmærksom på, at det udfordrer musikvalghold, hvorfor der også er blevet lempet på kravene til, hvor mange der skal melde sig, før der kan oprettes et musikhold. Alligevel, sagde han, er det langtfra alle fællesskoler, der har haft nok interesserede elever til at starte et musikhold. At musik ikke er på skemaet, skyldes altså ikke, at faget er nedlagt.


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top