Forældrestyret i Skoleforeningen skal udvikles

Skoleforeningens Styrelse drager første konsekvenser af Moos-Bjerre rapporten som viser, at forældrene gerne vil have flere informationer og opkvalificeres til at kunne tage vigtige beslutninger.

Forældrestyret i Skoleforeningen skal udvikles

Om små to uger skal Skoleforeningens Fællesråd diskutere den undersøgelse, som det har bestilt hos konsulentvirksomheden Moos-Bjerre. Helt bevidst har Skoleforeningens Styrelse og ledelse holdt sig tilbage med at kommentere og tolke rapporten.

- Der skal være plads til, at Fællesrådet med følgegruppen i spidsen kan føre den nødvendige dialog med Moos-Bjerre, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Ved siden af økonomien har konsulenterne også kastet et blik på medlemsdemokratiet i Skoleforeningen, og her er der frustrationer at spore:

Transparens og åbenhed

Undersøgelsen viser, at der med fordel kan arbejdes med transparens, åbenhed og kommunikation i Skoleforeningen. Selvom der i de seneste år er kommet forbedringer, oplever forældrene en mangel på information, gennemsigtighed og en oplevelse af ikke at blive lyttet til. Desuden udtrykker nogle af de aktive forældre, at de ikke føler sig klædt på til at sidde med ved store beslutninger. Det gælder især regnskab og budgetter, som er svære at gennemskue, når man ikke er vant til at beskæftige sig med dem.

Både blandt forældre og medarbejdere i Skoleforeningen hersker der stor respekt omkring Skoleforeningens struktur som en forældrestyret forening, og den generelle holdning er, at denne beslutningsform giver mulighed for et levende demokrati, hvor forældrene engageres i deres børns dagtilbud og skolegang.

- Men vi skal gøre det nemmere for forældrene at engagere sig i Skoleforeningen, og vi skal klæde de aktive forældre bedre på, siger Udo Jessen.

Nyt udvalg

- Styrelsen har derfor på sit seneste møde oprettet et udvalg, som skal se på forældredemokratiet i Skoleforeningen. Der er brug for bedre tiltag indenfor bestyrelsesarbejde, budgetstyring, deltagelse, medejerskab, informations- og vidensdeling, både for aktive forældre og de »menige« medlemmer, siger Udo Jessen.

Det er en længerevarende proces Skoleforeningen er inde i. Etableringen af de regionale fællesrådsmøder er et positivt eksempel på tiltag der sikrer kvaliteten.

2020 er et valgår med nyvalg til skolernes samarbejdsråd, Fællesråd og Styrelse.

- Det er en stor udfordring, og vi skal gøre en indsats for, at de folk, der lader sig vælge, gør det på et oplyst grundlag. De aktive forældre danner rygraden i Skoleforeningen. De viser engagement og parathed til at bruge deres fritid til gavn for vores børn. Det ligger ikke i rollefordelingen mellem de ansatte og medlemmerne, at forældrene skal have indsigt i alle detaljer, men de har krav på at kunne tage deres beslutninger på et oplyst grundlag, siger Udo Jessen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top