Skoleforeningen afviser kritik i Flensborg Avis

Kære forældre

I Flensborg Avis 24.09.2022 blev der rettet en alvorlig kritik mod Skoleforeningen. Avisen tegner et billede af Skoleforeningen som arbejdsplads, som vi i Skoleforeningens formandskab og direktion på det skarpeste afviser.

De alvorlige beskyldninger, som fremføres i avisen, handler ikke om almindelige frustrationer med uenighed og modsætninger, som man kan møde på en stor arbejdsplads med over 1700 ansatte.

Avisen skriver, at der i Skoleforeningen hersker ”en syg kultur”, ”en usund kultur” ”hvor man skal regne med at blive afstraffet, hvis man ytrer kritik” og ”hvor man kan risikere at miste sit arbejde, skulle det gå så galt”. Beskyldningerne går på en autoritær ledelse og en ledelsesstil som har konsekvenser for medarbejdernes trivsel.

Skoleforeningens Styrelse har udtalt stort tillid til direktionens håndtering af den personalesag, som omtales i avisen. Alligevel tager vi anklagerne meget alvorligt.

Skoleforeningen er helt bestemt ikke fejlfri, men der er en stor forskel på almindelige frustrationer på en arbejdsplads og den kultur, som Flensborg Avis beskriver.

Påstandene er så grove, at vi er nødt til at tage initiativ. Skoleforeningen har derfor opfordret til, at medarbejdere, som konkret har oplevet en kultur, som den, avisen beskriver, kan melde sig. Skoleforeningen indsætter til dette formål en uvildig tillidsperson, som behandler henvendelser anonymt og fortroligt og har til opdrag at afgive en vurdering til Skoleforeningens Styrelse. Hvem tillidspersonen bliver, drøfter vi nu i Styrelsen og med Skoleforeningens Driftsråd.

Kære forældre. Skoleforeningen er et medlemsdemokrati. Det er forældrene, som udøver kontrol i dagtilbuddenes og skolernes samarbejdsråd, igennem distrikternes fællesrådsmedlemmer og styrelsesmedlemmerne, som vælges i de enkelte fællesskolekredse. Vi kan derfor ikke forestille os, at der kan herske en kultur i Skoleforeningen, som den der er beskrevet i Flensborg Avis, uden at I som forældre er vidende om det.

Vi vil opfordre jer til at gå i dialog med hinanden, de folkevalgte styrelses- og fællesrådsmedlemmer og medarbejderne i jeres institutioner om disse grove beskyldninger, og vi håber på jeres tillid til, at vi i fællesskab kan få dem afkræftet.

Med venlig hilsen
Skoleforeningens formandskab: Udo Jessen og Andrea Heimrath og Skoleforeningens Direktion: Lars Kofoed-Jensen, Petra von Oettingen og Søren Neess Priisholm


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top