Fond støtter UngGenforening 2020

Skoleforeningen er taknemmelig for at projektet bliver værdsat.

Fond støtter UngGenforening 2020

Oberst H. Parkovs mindefond har besluttet at give 70.000 kr. til projektet UngGenforening 2020.

100 år efter at grænsen mellem Danmark og Tyskland blev trukket, planlægger mere end 5000 børn og unge sammen med deres 500 lærere og pædagoger UngGenforening 2020 i uge 20. Helt konkret rejser alle 5000 skolesøgende børn fra det Danske mindretals 43 skoler i Sydslesvig afsted i uge 20 for at levendegøre historien, ved at besøge en venskabsskole i Danmark.

Det en nødvendighed for de unge sydslesvigere, der lever som danskere uden for Danmark, at have tætte, levende forbindelser til jævnaldrende i Danmark, og for de unge danske er det en gave at få besøg fra Sydslesvig. Mødet med elever fra mindretallet, som er flerkulturelle, taler dansk og tysk som modersmål og lever som et nationalt dansk mindretal uden for Danmark, er noget der flytter de danske elevers grænser, rykker ved deres fordomme og giver dem anledning til at reflektere over den måde, de selv lever på.

Essensen af UngGenforening er at understøtte dette møde. Med et solidt greb i historien, peger UngGenforening fremad ved konkret at opbygge nye relationer og sikre nye møder i fremtiden. Det er vigtigt som aldrig før, at alle vores unge beskæftiger sig med grænser, sameksistens mellem mindretal og flertal og i sidste ende: demokrati og tolerance.

- Vi er rigtig glad for denne gave. Den er en værdsættelse af vores arbejde, og giver os medvind i det mål, at vi skal intensivere kontakten mellem de sydslesvigske unge og unge i Danmark, siger Skoleforeningen formand, Udo Jessen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top