Første konklusioner på advokat- undersøgelse ligger klar

På baggrund af kritik af ledelseskulturen i Dansk Skoleforening iværksatte Styrelsen for nogle måneder siden en advokatundersøgelse. Undersøgelsen er nu gennemført af Kammeradvokaten og det foreløbige udkast til rapporten viser, at der er nogle udfordringer med ledelseskulturen i Skoleforeningen. Styrelsen, Direktionen og Driftsrådet vil nu sammen se ned i en række anbefalinger fra Kammeradvokaten.

                   

Formålet med advokatundersøgelsen var, at afdække faktuelle forhold, der kunne belyse eventuelle udfordringer i ledelses- og arbejdskulturen i Skoleforeningen samt ledelseskulturens påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø. 

Indberetninger fra 226 personer danner grundlaget for rapportens konklusioner og anbefalinger – et antal, der af Kammeradvokaten vurderes til at være tilstrækkelige til at komme med nogle anbefalinger, samtidigt med, at undersøgelsen er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed, idet cirka 1900 nuværende og tidligere medarbejdere potentielt kunne have indberettet.

- Rapporten peger desværre på, at en række medarbejdere oplever ledelseskulturen som udfordrende. Det tager vi dybt alvorligt og derfor drøfter vi nu rapportens anbefalinger indgående. Kammeradvokaten bringer blandt andet en ny og mere omfattende trivselsundersøgelse i spil. Det er et af de tiltag, vi kommer til at drøfte med Driftsrådet, når vi prioriterer de handlinger, der skal foretages. Helt generelt ser vi i rapporten, at ledelseskulturen opfattes mere positivt hos medarbejdere, som er tæt på den øverste daglige ledelse og negativt hos medarbejderne ude i institutionerne, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Handlinger sættes i gang nu

Kammeradvokaten har også en række anbefalinger, der kan handles på med det samme for at forbedre trivslen. 

- Sammen med Driftsrådet og Styrelsen vil vi kigge på rapportens anbefalinger for at finde ud af, hvilke vi kan omsætte til konkrete handlinger allerede nu for at rette op på noget af den kritik, der rejses i rapporten. Og noget af det første vi bør se på er, hvordan vi fremover skal arbejde mere systematisk med trivsel i Skoleforeningen, siger Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen. 

Skoleforeningens Styrelse, Direktion og Driftsrådet har haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål til rapporten, som skal indarbejdes. Rapporten forventes at være færdig i starten af juli.

- Styrelsen, Direktionen og Driftsrådet er enige om, at vi afventer med at tage stilling til rapportens indhold indtil medarbejderne selv kan danne sig et indtryk af, hvad Kammeradvokaten har fundet frem til, siger Udo Jessen


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top