Følelser i børnehøjde

Danske og tyske børnehavebørn har arbejdet på tværs af grænsen og hver især skabt en offentlig sti, der fortæller om følelser fra et børneperspektiv.

En dansk børnehave i Sydslesvig, en tysk børnehave i Nordslesvig, en dansk-tysk kunstner og en flok interesserede, virkelystne børn fra begge sider af grænsen. 

Det er, hvad der skal til for at skabe et stykke kultur i nærområdet, som alle har adgang til og kan fordybe sig i.

Og det er, hvad der netop er sket i Bredsted i syd og Løgumkloster i nord. 

Fra midt i maj og seks uger frem har en fast gruppe børn i henholdsvis Bredsted Daginstitution og Deutscher Kindergarten Lügumkloster sammen med faste voksne og kunstner Antje Bergmann-Kupfer arbejdet frem mod oprettelsen af to fortællestier; en i Bredsted og en i Løgumkloster.

Kommer med hjem

Det overordnende emne for stierne var »følelser«, som er blevet anskueliggjort ved hjælp af blandt andet udstillingskasser og malerier.

Den 24. juni var der fernisering af stien i Løgumkloster, og tre dage senere blev fortællestien i Bredsted indviet. 

De medvirkende børn deltog i begge arrangementer tydeligt stolte, og inden snoren blev klippet over i Bredsted, tog de lokale børn deres talstærkt fremmødte forældre ved hånden for at vise dem projektet.

Også de ledsagende pædagoger var godt tilfredse med projektet og dets forløb:

- Vi har fået en del feedback fra forældre om, at børnene har taget emnet med hjem. Og når det kommer med hjem, er det kommet ind i børnene, sagde en glad Runa Homrighausen fra Bredsted Daginstitution.

Vigtigt emne

Det er vigtigt, og det er godt, mener kunstneren, der har arbejdet med børnene:

- »Følelser« er et vigtigt emne, siger Antje Bergmann-Kupfer, der også er kunstterapeut og for hvem, emnet er en hjertesag. 

- I vores digitale verden er det vigtigt, at børn lærer om følelser, at mærke dem, fortælle om dem, forstå dem og handle på dem. Det er fantastisk, som børnene har taget imod og arbejdet med emnet, siger hun.

Børnehaverne har hver især haft besøg af Antje Bergmann-Kupfer fire gange, men de har også besøgt hinanden to gange hvert sted. 

- Det er dejligt, vi kunne komme over grænsen og kigge. Børnene har selvfølgelig leget sammen, men for os voksne har det også givet en masse at se opbygningen, strukturen og arbejdet med børnene på den anden side af grænsen. Det er ærgerligt, at vi er så langt fra hinanden, ellers kunne vi nok gøre noget noget oftere, sagde Runa Homrighausen.

De to fortællestier er åbne for alle, der vil se lidt af, hvad børnene har beskæftiget sig med i samarbejde med kunstneren.

Stien i Bredsted er ved den tyske kirke, Kirchenstieg 1, i fire ugers tid endnu, og stien i Løgumkloster kan opleves ved byens højskole de næste par uger med.

Baggrund om fortællestier

  • I projektet »Dansk-tyske fortællestier« bliver børnehavebørn til aktive medskabere af et offentligt kultur- og bevægelsestilbud. 
  • Dansk-tyske børnehavepartnerskaber skaber i samarbejde med kunstnere fortællestier med udgangspunkt i deres eget lokalområde. 
  • Stierne genfortæller en historie eller et emne set fra et børneperspektiv. De vil være tilgængelige i en begrænset periode.
  • Siden 2022 har forskellige dansk-tyske børnehavepartnerskaber udviklet en række nye fortællestier.
  • Regionskontoret i Padborg er tovholder på projektet, som er støttet af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

PinkPower-dagen på Duborg

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Efter både gymnasieeleverne og eleverne i fællesskolen på Duborg-Skolen tog ud og arbejdede en dag i henholdsvis maj og juni, er der nu sat tal på indsatsen.

Kunstlærer kæmper videre for sit fag

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Næste skoleår tilbyder Duborg-Skolen ingen kunstprofil til de nye gymnasielever. Der har ganske enkelt ikke været interesse nok.

Gang i den på Jøby

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Tirsdag morgen startede for fuld musik, da Jørgensby-Skolens frivillige musikhold gav koncert.

Scroll to top