Flere penge til at drive dansk pædagogik

Flere penge til at drive dansk pædagogik

Folketingets Sydslesvigudvalg har bevilliget 353,5 millioner kroner i driftstilskud til Skoleforeningen i 2021. Det er 7,5 millioner kroner eller godt 2 procent mere end i 2020.

Til gengæld har Skoleforeningen fået afslag på anlægsstøtte til etablering af Vimmersbøl Dagtilbud. Her havde Skoleforeningen søgt lidt over 13 millioner kroner til det vigtige projekt på den sydslesvigske vestkyst.

Sydslesvigudvalget begrunder sin prioritering med hensyn til driftsområdet og anlæg med, at udvalget samlet set modtog ansøgninger om drifts-, anlægs- og projektstøtte for i alt 512 mio. kr., heraf 482,5 mio. kr. til driftsstøtte. Der er på finansloven for 2021 afsat i alt 488,7 mio. kr. til danske kulturelle anliggender i Sydslesvig, hvorfor udvalget har været nødt til at foretage en række prioriteringer for at få balance i budgettet. I den forbindelse var det Sydslesvigudvalgets vurdering, at dets vigtigste opgave var at understøtte driften af Dansk Skoleforening, der - som Skoleforeningen ved flere lejligheder har påpeget – er udfordret.
»På den baggrund forhøjes Jeres driftstilskud med 7,5 mio. kr. Den beslutning indebærer på den anden side, at det ikke samtidigt har været muligt at understøtte etableringen af Vimmersbøl Dagtilbud.«, skriver Sydslesvigudvalget til Skoleforeningen.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, er glad for, at driftstilskuddet er blevet forhøjet.
- Det er fantastisk og jeg ser det absolut som en anerkendelse for vores arbejde og de udfordringer vi står med som Dansk Skoleforening, siger han.

Projektet i Vimmersbøl, hvor der skal skabes et nyt kraftcenter for det danske mindretal, har ifølge formanden en uændret høj prioritet.
- Vi må se på, hvilke andre finansieringsmuligheder der er for at få etableret det nye dagtilbud. Det vil sikkert ikke blive nemt, men det er et projekt, som har en stor strategisk betydning os i Skoleforeningen, siger Udo Jessen.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top