Flere dagtilbudsforældre i Fællesrådet

Flere dagtilbudsforældre i Fællesrådet

Forud for dette års valg til Fællesrådet har Skoleforeningen gjort ekstra meget ud af at informere forældrene om det vigtige arbejde i foreningens forældredemokrati. Der har desuden været et ekstra fokus på at få aktiveret forældre til børn i vuggestuer og børnehaver. Det har ført til, at cirka 30 procent af de fællesrådsmedlemmer, der blev valg i starten af juni, har et barn i et dagtilbud. En undersøgelse fra skole/dagtilbudsåret 2018/2019 viste, at kun 16 procent af Fællesrådsmedlemmerne på det tidspunkt havde et barn i et af dagtilbuddene. Da godt og vel en tredjedel af Skoleforeningens børn går i et af de 57 dagtilbud, har denne forældregruppe altså været markant underrepræsenteret.

Dagtilbudsområdet styrkes

- Vi tror, at dagtilbudsforældrene ikke har følt sig tiltalt af den måde, valgene til Fællesrådet er blevet inviteret til og afholdt. Der har været valgmøder på skolerne – tit som del af skolens store forældremøde. I år har vi derfor gjort meget ud af at fortælle dagtilbudsforældrene, at det også er deres valgmøde, siger dagtilbudschef i Skoleforeningen, Petra von Oettingen.

Der mangler stadig nogle få indmeldinger, som kan forandre resultatet en smule i den ene eller anden retning, men allerede nu kan man konstatere, at oplysningskampagnen har virket.

- Det er en fordobling fra for to år siden, og en andel af 30 procent svarer cirka til den andel af dagtilbudsbørn, vi har i Skoleforeningen, siger Petra von Oettingen.

Dagtilbudschefen er glad for, at området med børn i 0 til 6 års alderen er blevet styrket.

- Det er vigtigt, at der er forældre, som har en aktuel viden om den praksis, vi har i dagtilbuddene, når Fællesrådet diskuterer for eksempel udvikling på området.

- Det er forældre, der er tæt på, hvad der sker, siger hun.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top