Film om ”Kita-Aktionsprogramm” er nu tilgængelig

En film om forårets store projekt på dagtilbudsområdet kan nu ses på Skoleforeningens hjemmeside.

I foråret har alle 55 sydslesvigske dagtilbud deltaget i det såkaldte ”Kita-Aktionsprogramm”, et program, som er blevet understøttet af landet Slesvig-Holsten som kompensation for Corona-tiden, hvor det ikke var muligt at lave ret meget.

En film om projektet kan nu ses på Skoleforeningens hjemmeside under skoleforeningen.org/institutioner/dagtilbud/kita-aktionsprogramm.

Trivsel

Med Kita-Aktionsprogrammet ønsker dagtilbudsområdet samlet set at understøtte børns og medarbejderes læring, trivsel og videreudvikling af fællesskaber inden for såvel egen institution, inden for netværkene samt Skoleforeningen som helhed. 

Ud over læreplansemnet ”Natur, udeliv og science” med fokus på bæredygtighed og de 4 elementer blev fokus yderligere rettet mod arbejdsglæde, trivsel og samarbejde. 

Det store fælles projekt blev planlagt med to spor, hvor det ene omhandlede børn og det andet tilgodeså medarbejderne.

Alle 55 dagtilbud har været i gang lokalt, i netværkene og på tværs af netværkene. Temaerne har været de fire elementer i bevægelse, bæredygtighed og trivsel.

Festdage

Der har været festdage i dagtilbuddene, en vidensdelingsmesse, der er hejst 55 grønne flag, plantet mindst 55 træer, og der er udarbejdet materialekasser, som støtter det pædagogiske arbejde ud fra læreplanstemaet ”natur, science og udeliv”.

Medarbejderne i dagtilbuddene har været på kurser i ét af de fire elementer og der har været en naturvejleder ude i alle dagtilbud. Der har ligeledes været et kulturelt indspark i form af et teaterstykke, som også har været i alle dagtilbud.

Medarbejdernes trivsel har også været en del af projektet. Der har været et arrangement for hvert netværk med oplæg og bevægelse.

Hele forløbet er blevet filmet af videojournalisten Nanna Sarauw, og filmen er nu på Skoleforeningens hjemmeside som dokumentation for forløbet. Desuden har de implicerede dagtilbud fået filmmateriale til deres individuelle dokumentation.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top