Fællesrådsmøde uden fysisk tilstedeværelse

Fællesrådsmøde uden fysisk tilstedeværelse

Skoleforeningen har været nødt til at aflyse Fællesrådsmødet, som skulle have fundet sted på A. P.Møller Skolen i Slesvig i dag (tirsdag aften). Årsagen er, at der er juridiske uklarheder i fortolkning af den nyligt vedtagne lovgivning omkring afstemninger.

For at gøre Skoleforeningens Fællesrådsmøde så sikkert som muligt i forhold til Corona-pandemien, havde Skoleforeningens Styrelse besluttet forskellige forholdsregler. Alligevel er det en udfordring, at samle så mange mennesker til et møde. For at gøre det nemmere for Fællesrådsmedlemmerne at afgive deres stemme, havde Skoleforeningen derfor fået det juridisk undersøgt, om afstemningen jævnført den nye lovgivning ved siden af ved fysisk tilstedeværelse også ville kunne finde sted ved brevvalg og e-mail. Det fik Skoleforeningen et ja til. 
Ud fra nogle henvendelser fra enkelte Fællesrådsmedlemmer har Skoleforeningens juridiske rådgivere nu justeret i den planlagte afstemningsprocedure. Det har så igen har fået andre Fællesrådsmedlemmer til at komme med indvendinger.  
- Vi står i den situation, at der er en risiko for, at afstemningsresultaterne bliver anfægtet. Derfor har Skoleforeningen besluttet at aflyse mødet, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.
Nogle af de beslutninger, der skulle træffes på mødet er nødvendige for Skoleforeningens drift og planlægning af kommende skoleår. De skal derfor nu træffes uden afholdelse af en fysisk forsamling. Det er muligt under henvisning til Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht af 27. marts 2020. Det drejer sig særligt om Artikel 2, § 5 stk. (3):
(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
Der skal således gennemføres de 5 afstemninger som fremgår af den reviderede dagsorden for fællesrådsmødet 16.06. nemlig:
1. Godkendelse af protokollat
2. Godkendelse af regnskab
3. Godkendelse af driftsbudget
4. Fællesrådet opfordrer Styrelsen til at indstille flytningen af eleverne fra Kobbermølle Danske Skole til Harreslev Danske Skole fra skoleåret 20/21
5. Flytningen af eleverne skal først ske, når udvidelsen af Harreslev Danske Skole er klar efter den planlagte ombygning.
Afstemningen sker i form af en mail – idet der til sådanne beslutninger uden fysisk forsamling er åbnet op for denne afstemningsform, uanset at en sådan ikke er hjemlet i Skoleforeningens vedtægter.
For at beslutningen kan være gyldig, skal mindst halvdelen af fællesrådets medlemmer have stemt – dvs. at mindst 47 af de pt. 93 medlemmer af Fællesrådet skal have indsendt en stemmeseddel.
Vedtagelse af de stillede forslag kræver i h.t. vedtægten blot simpel stemmeflerhed.
Stemmesedlen skal senest være afgivet tirsdag d.30.06.2020, kl.16.00.


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top