Fællesrådet besluttede »flytning, når det er muligt«, og det er også det, man har ønsket lokalt

Fællesrådet besluttede »flytning, når det er muligt«, og det er også det, man har ønsket lokalt

Forældrerepræsentanter fra Kobbermølle kommer i et læserbrev fra den 23. maj desværre med en række forkerte udsagn, som vi er nødt til at reagere på.

Det er ikke korrekt, når der i læserbrevet står, at Skoleforeningens Fællesråd den 18. februar besluttede, »at eleverne ikke skulle flyttes til Harreslev »før ... [en] udvidelse står færdig«. I det beslutningsoplæg, som et stort flertal vedtog på Fællesrådsmødet den 18. februar, står der: »eleverne overflyttes til Harreslev, når det engang er muligt«. Og i den præsentation, som Fællesrådsmedlemmerne fik samme aften står der: Når der er plads til alle børn fra den aktuelle årgang og fra kommende årgange i Harreslev drives den sammenlagte skole alene på matriklen i Harreslev.

I læserbrevet bliver det også fremstillet som at forældrene først den 5. maj blev informeret om, at alle elever til næste skoleår skal undervises i Harreslev – og sagen derfor allerede var afgjort. Desværre kommer forældrerepræsentanterne ikke ind på, at der meget tidligt i forløbet har været en dialog omkring netop dette scenarium:

I en mail til Skoleforeningens Direktion fra den 28. februar meddeler de tidligere forældrerepræsentanter i Kobbermølles samarbejdsråd, at de trækker sig. Samtidig anbefaler de enstemmigt, at »slå skolerne sammen på matriklen i Harreslev (flytte vores børn) til det nye skoleår, så der i første omgang skabes ro - og tid til at tænke fremadrettet«.

At alle elever ville kunne undervises i Harreslev var også emne på et møde den 2. marts, hvor Harreslevs samarbejdsråd, næstformanden fra Kobbermølles afgåede samarbejdsråd, forældre fra Kobbermølle samt repræsentanter fra Skoleforeningen deltog. 

Det samme scenarium blev også påtalt den 12. marts på et forældremøde for alle forældre på Kobbermølle Skole, hvor skolens forældre blev informeret om status, og hvor der blev valgt et nyt samarbejdsråd.

På dette møde blev der tydelig sagt, at der ikke vil være almindelig skoledrift i Kobbermølle til næste skoleår, men at Skoleforeningen giver ekstra ressourcer, der gør det muligt for den sammenlagte skole i et vist omfang at bruge begge matrikler til undervisning i skoleåret 2020/2021. Det kan man fortsat. Det er op til skolen selv, hvordan disse timer bruges. Ressourcefordelingen har i øvrigt gjort det muligt, at alle lærere kan flytte med deres elever over i den sammenlagte skole.

For at sige det helt klart: ønsket om at få samlet alle elever på en matrikel med det samme har ikke været forvaltningens, men lokalt i Kobbermølle og Harreslev.

Situationen er nu den, at elevtallet for kommende skoleår fra Kobbermølle er faldet til 18 elever mod en udsigt på 28 i februar. Fem af de annoncerede ni elever til indskoling kommer ikke – idet de enten går til skoler i Danmark eller over i det tyske system – det samme gælder yderligere to elever i de nuværende klasser.

De to elever som skulle i 6.klasse har (måske meget forståeligt) valgt at skifte til den større skole, de om et år alligevel skulle videre til. Dvs. at de 18 børn fra Kobbermølle – hvoraf fem har adresse i Harreslev i forvejen – kan integreres i eksisterende klasser i Harreslev.

Det har altså vist sig, at skolen i Harreslev de kommende år kan rumme alle elever fra Harreslev og Kobbermølle og på den baggrund kan tidspunktet for at samles på en lokalitet rykkes frem. Det vil stadig være nødvendigt med en udbygning i Harreslev – men det skyldes udsigterne på længere sigt og ikke et akut, uløseligt pladsbehov.

Der kan derfor ikke være tale om, at forvaltningen forbigår Fællesrådets beslutning, som læserbrevsskribenterne mener, for Fællesrådet har besluttet en flytning, når den er mulig.

Vi er kede af, at kommunikationen omkring sammenlægningen af de to skoler ikke har været, som den kunne være. En stor del af det skyldes, at vi på grund af Corona-pandemien og mødeforbuddet ikke har haft de møder, der havde været brug for.

Det har også forsinket processen, at der skulle vælges et nyt samarbejdsråd i Kobbermølle, men for forvaltningen har det været vigtigt, at sikre en lovformelig repræsentation af Kobbermølle. Vi har således ikke fulgt en indstilling fra det afgåede samarbejdsråd i Kobbermølle om at fortsætte processen med Harreslevs samarbejdsråd alene.

Skoleforeningens Direktion har ikke, som læserbrevsskribenterne skriver »anvist skolelederen om at aflyste et planlagt forældremøde« i Kobbermølle. Vi havde gerne deltaget i sådan et møde, men både Direktionen og Styrelsesmedlemmer var til regionale Fællesrådsmøder samme aften. Derfor bad vi skolelederen i Kobbermølle om at skubbe mødet til en anden dag.

Efter at vi har haft fællesmøder med Samarbejdsrådene for både Harreslev og Kobbermølle i sidste uge og for to uger siden, har vi nu inviteret samarbejdsrådet i Kobbermølle til et møde i næste uge. Det er vores forhåbning, at vi så finder tilbage på et fælles spor i denne proces.

 

Lars Kofoed-Jensen og Udo Jessen, Direktør og formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig

 


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top