Fælles lederkonference i Skoleforeningen

Efter en Corona-betinget pause på to år har Skoleforeningen i denne uge igen afholdt en fælles lederkonference for lederne i dagtilbud og skole.

Fælles lederkonference i Skoleforeningen

»Den gode overgang« var det, lederne samledes omkring til årets lederkonference og dermed menes især overgangen fra dagtilbud til skole, men også de overgange, der kommer, når man skifter skole, for eksempel efter 6. klasse.

I Skoleforeningen ønsker man at skabe den gode overgang fra børnehave til skole ved hjælp af en rød tråd fra vuggestue til studenterhue. Den røde tråd er et billede på, at det enkelte barn, den unge og forældrene oplever sammenhæng og fortrolig tryghed, så barnet og den unge fortsætter sin alsidige sociale og faglige udvikling bedst muligt og med mindst mulige forstyrrelser.

Lederkonferencen kredsede således om, hvordan man kan være sikker på, at det faktisk forholder sig, som det ønskede.

Skoleforeningens opdrag er netop løbende nysgerrigt at spørge ind til oplevelserne, fordi manherigennem kvalitetssikrer vores pædagogiske praksis i de overgange et barn og den unge skal tage. Torsdag formiddag var der på Christianslyst og Sønder Brarup Danske Skole fokus på medbestemmelse. Der var et oplæg om, hvordan børn sætter ord på deres oplevelse af medbestemmelse og medinddragelse. Med to dagtilbud og tre skoler som eksempel blev der også kigget på, hvordan medbestemmelse udøves i praksis. Emnet medbestemmelse blev afsluttet med debat i mindre grupper af de skoler og dagtilbud, som hører geografisk sammen.

Kultursociolog Benny Schytte kom om eftermiddagen med et oplæg omkring, hvordan der kan designes læringsmiljøer, som i særlig grad understøtter den gode overgang. 

Lederkonferencens anden dag var delt op sådan, at dagtilbudsområdet arbejdede med ledelse af læringsmiljøer og skoleområdet med elevfokuseret ledelse.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top