Engagement, en udfordring også i mindretallet

Engagement, en udfordring også i mindretallet

Vi erkender, at verden forandrer sig, samfundet har forandret sig, og det frivillige engagement er derfor dalende i hele den vestlige verden. Lige fra borgerforeninger til frivilligt brandværn så er det en udfordring at finde frivillige, der engagerer sig, sådan som vi kender det.

Hvorfor skulle det altså være anderledes i det danske mindretal? Vi kan vælge at være kede af denne udvikling eller være nysgerrige på, hvordan vi sammen i mindretallet kan finde nye veje ind i en moderne involvering. Vi er helt på linje med at fastholde opmærksomheden på, at engagement er helt centralt for overlevelsen af det danske mindretal. Og derfor er det også for Skoleforeningen målet, at både forældre og ansatte i mindretallet identificerer sig og er medlemmer i forskellige danske foreninger – og gerne også ved at holde avisen følger med i udviklingen af vores fællesskab.

Om man vil det eller ej, er mindretallet et pakketilbud. Den kulturelle- og sproglige identitet, som er mindretallets dynamo, udvikles bedst, når det leves med flest mulige omdrejningspunkter for den enkelte.

De ansatte tager et stort ansvar

Vi er fortsat imponerede over vores medarbejderes engagement. Vi ser, at Skoleforeningens ansatte tager et stort ansvar på sig i mindretallets folkevalgte system, ikke mindst som forældre i deres egne dagtilbud eller skoler. Går vi i dialog med mindretallets ansatte i lokalsamfundet, opleves det, at folk engagerer sig på alle niveauer – nogle mere synligt end andre. Påstande om det modsatte holder ikke stik.

Skoleforeningen har fokus på, at vores ansatte lærer de andre mindretalsorganisationer at kende og finder deres plads i vores kulturelle fællesskab. I efterhånden en del år inviterer vi hvert år de nye ansatte til et særligt introduktionsforløb, hvor de andre mindretalsorganisationer, Friisk Foriining og vores avis får mulighed for at præsentere sig. Her inviterer vi også alle nyansatte fra de øvrige organisationer med. Det er vigtigt, at Sydslesvig på denne måde kommer i dialog med de nye medarbejdere.

Forældre som målgruppe

Vi oplever også, at de unge børneforældre engagerer sig. Måske ikke på bestyrelsesniveau, men de engagerer sig der, hvor deres børn er. Dette folkelige basisarbejde viser sig fx, når grupper af børn skal køres til stævner, når de bager kage til sommerfester og deltager i familiearrangementer i de forskellige foreninger.

Børnefamilier er ikke en nem målgruppe at få fat i til det klassiske foreningsarbejde – det ved vi også i Skoleforeningen. De har en travl hverdag med børn, job og meget andet, der skal hænge sammen. Vores opgave som mindretal er at give dem nogle tilbud, de er glade for, så de, når børnene så er blevet større, husker den dejlige tid i fællesskabet og får lyst til også at engagere sig på andre niveauer i foreningsarbejdet.

Skoleforeningen er humanistisk præget i hele vores dna. Vejen til at engagere nye forældre skal derfor være præget af, bedre kommunikation, større inddragelse, større transparens og i hele taget en glædesskabende atmosfære.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top