En elev med indsigt

En elev med indsigt

Sarah Lienenlüke fra 12. årgang på A. P. Møller Skolen har i år fået Ejderlandets Samfunds legat. Legatet, som hvert år går til en elev på skolen, blev uddelt på sidste skoledag inden efterårsferien, den 2. oktober. Denne dag er også A. P. Møllers fødselsdag, og det er, hvor A. P. Møller Skolens fødselsdag også fejres. Legatet går til en elev i 12. årgang med god indsigt i samfundsforhold og historie og med gode sociale kompetencer, der kommer andre til gode.

Alle eleverne på årgangen samledes i festsalen, hvor studieleder Steffi Jannsen introducerede dem for Ejderlandets Samfund, der blev repræsenteret ved Else Jürgensen og Erik Jensen. Efter en kort tale overrakte Erik Jensen legatet på 300 euro til Sarah Lienenlüke, der har historie som profilfag.

I sin tale understregede Erik Jensen vigtigheden af, at der i Sydslesvig findes ildsjæle, som engagerer sig og er hjælpsomme på trods af, at dette ikke er en selvfølge og heller ikke nødvendigvis aflønnes. Sarah udmærker sig blandt andet netop ved sin gode indsats for andre.

Sammenkomsten i festsalen afsluttedes med kage til alle i anledning af A. P. Møller Skolens fødselsdag, der i år for fjerde år i træk også lagde dato til legatoverrækkelsen ved
Ejderlandets Samfund.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top