Elever spiller for at knække gymnasiekoden

Elever spiller for at knække gymnasiekoden

På A. P. Møller Skolen har de nye elever i 11. årgang været igennem en introduktionsuge. Her stifter de ikke kun bekendtskab med de nye kammerater, lærerne og faciliteterne. Ugen er også en forventningsafstemning om det at gå på gymnasiet.

- Eleverne skal forstå, hvad det går ud på og udvikle de kompetencer, der skal til, siger lærer Sven Duggen.
- Vi kalder det “at knække gymnasiekoden”. Sammen med sin kollega, Margit Hallam, har Sven Duggen udviklet et brætspil, som netop tager denne udfordring op. Spillet fik eleverne så mulighed for at spille under intro-ugen.
- Det er inspireret af monopoly, så vi har kaldt det gymnopoly. Man spiller sig igennem en skoleuge og sit skema. Undervejs samler man kompetencer sammen og trækker aktionskort.

Der er tre forskellige slags kompetencer, som spillet genspejler. De sociale kompetencer er for eksempel: samarbejde, ansvarsbevidsthed eller evnen til at give feedback. Personlige kompetencer er pålidelighed, selvstændighed og impulskontrol, og metodiske kompetencer kan være faglig læsning, tidsmanagement og informationssøgning.

- Spillet giver eleverne mange forskellige eksempler på god, mindre god og dårlig adfærd i forhold til brug af kompetencer. For eksempel er det godt tidsmangement, at man får sig et overblik over, hvor meget tid man skal bruge, inden man påbegynder en opgave (spilleren får en brik). Det er mindre godt tidsmanagement, når man prøver på at planlægge sin tid (spilleren får ikke noget), og det er dårligt tidsmanagement, når man slet ikke gør sig nogle tanker om, hvor meget tid man skal bruge (spilleren taber en brik), siger Sven Duggen.

- Ved at give eleverne så mange eksempler, får de allerede i deres første uge en klar fornemmelse af, hvad vi forventer af dem i gymnasiet. Derfor er der også et pjækkefelt i spillet. Lander man på det, så får man en udokumenteret fravær. Har man 20 timer af det, ryger man ud af spillet. Det er som i virkeligheden, for har man 20 timer med udokumenterede fravær, ryger man også ud af gymnasiet. Det er en god måde at tematisere, hvilke konsekvenser pjæk har, siger han.

Eleverne har endda lavet nogle supplerende regler til spillet.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top