Duborg-Samfundet mødes ikke

Duborg-Samfundet mødes ikke

Til alle, der er med i Duborg-Samfundet.

I denne sære tid rammes Duborg-Samfundet lige så hårdt som andre, der har planlagt sammenkomster. Genforeningsarrangementer er aflyst eller udsat. Årsmøderne, der skulle være begyndt den 19. juni, er aflyst. 

Og den traditionelle sammenkomst for gamle elever går slet ikke, for Danmarks grænser er endnu lukkede, og kravet om det maksimale antal deltagere kunne vi heller ikke opfylde. Det er alt sammen trist og meget ærgerligt. Man hverken skolen eller vi fra Duborg-Samfundet har indflydelse på tingene.

Til gengæld er det Duborg-Samfundets håb, at vi til efteråret i forbindelse med festligholdelsen af skolens 100-års dag kan være med og arrangere en festlig sammenkomst for gamle elever og lærere, sådan som vi har gjort det ved tidligere runde fødselsdage for den gamle skole.

Den sære tid skal ikke slå os ud. Vi arbejder allerede nu på at få samlet stof til det kommende årsskrift, så det kan nå ud til modtagerne kort før jul. Til årsskriftet efterlyses artikler med temaet ”blive i Sydslesvig eller rejse væk”. Med stor interesse har jeg set, hvor mange tidligere elever fra mange forskellige årgange på facebooksiden Sydslesvigere Worldwide har beskrevet deres videre vej i tilværelsen efter Duborg-Skolen. Nogle har meget bevidst valgt at rejse ud i verden, andre har lige så bevidst valgt at blive og fået sig en uddannelse, der var brug for i vores landsdel, og atter andre er rejst ud uden tanke om at komme tilbage, men er nu atter i Sydslesvig. Der er mange grunde til disse valg: familiære, jobmæssige, økonomiske, men måske også nogle mere følelsesmæssige overvejelser om at blive i hjemstavnen.

Vi i redaktionen ville blive særdeles glade for bidrag med dette emne til vores årsskrift. Alle har en historie og ingen historie er rigtigere end en anden. Undertiden er det sådan, at livet er det, der sker, mens man overvejer, hvad man skal bruge sit liv til. Send dit bidrag til Duborg-Samfundets hjemmeside. Mailadressen: postmaster@duborg-samfundet.dk. Da vi redigerer årsskriftet i slutningen af oktober, skulle vi gerne have dit bidrag inden efterårsferien er slut.

Du kan også nå os per gammeldags post: Erik Jensen, Marienallee 55, D 24937 Flensborg.

Sammenkomsten til efteråret vil vi annoncere på hjemmesiden og ved en annonce i Flensborg Avis. Vi ser frem til en mere normal tilværelse på den anden side af coronakrisen.

Mange hilsner

Erik Jensen, formand

Duborg-Samfundet


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top