Direktør Lars Kofoed-Jensen undskylder sine udtalelser

Direktør Lars Kofoed-Jensen undskylder sine udtalelser

Skoleforeningens Direktør har i dag henvendt sig
direkte til alle medarbejdere i Skoleforeningen omkring den email, han havde sendt og som har været omtalt i Flensborg Avis. Læs ordlyden i hans undskyldning til medarbejderne her::

Kære medarbejdere

I forbindelse med de omfattende beskyldninger om mistrivsel i Skoleforeningen så jeg mig for en måned siden og uden forudgående aftale med andre nødsaget til at lave en orienterende mail til Sydslesvigudvalget.

Vores bevillingsgiver har for mig at se krav på en nærmere stillingtagen til sådanne beskyldninger, og som øverste økonomiansvarlig anså jeg mailen for nødvendig for at sikre vore fremtidige tilskud. I første omgang orienterede jeg således om min opfattelse af baggrunden og, om hvorvidt der var hold i beskyldningerne.

Jeg vil gerne sige undskyld for de upræcise og unuancerede udtalelser, jeg kommer med i mailen. Jeg er ked af, når mine udtalelser opfattes som en generel kritik. Det er de ikke ment som, men jeg er klar over, at mit forsøg på en nuancering og præcisering i det efterfølgende interview i Flensborg Avis ikke kan rette op på det.

Jeg vil i den kommende tid søge dialogen med de forskellige parter.

I torsdags var jeg til møde med skoleledere og viceskoleledere for at lytte til deres kritik. Jeg vil også gå i dialog med lærerne, når de i løbet af november samles til en række regionale møder. Der er nogle enkelte møder, jeg ikke kan deltage i, men også her finder vi en løsning, hvis det er ønsket.

Emnet har også været berørt på et første møde med Skoleforeningens driftsråd. Der planlægges desuden møder med skoleledernes og lærernes fagforeninger.

Driftsrådet og fagforeningerne er hver især vigtige samarbejdspartnere på deres områder. Derfor står jeg selvfølgelig også til rådighed for dem.

 

Lars Kofoed-Jensen,
Direktør i Dansk Skoleforening for Sydslesvig


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top