Det udfordrende forældresamarbejde

Til dagligt møder alle et konstruktivt forældresamarbejde i institutionerne, men der kan også være udfordringer nogle gange

Det udfordrende forældresamarbejde

De første professionelle i Skoleforeningen, som forældrene møder, er typisk personalet i vuggestuerne eller børnehaverne.

- Det giver det pædagogiske personale en vigtig opgave i at fortælle, hvem vi er og forklare, hvad de kan forvente af os som Skoleforening, dagtilbud og den enkelte pædagogiske medarbejder, siger den konstituerede leder af Skoleforeningens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning, Tanja Bøgen Jensen.

Centralt emne

Hun er også konsulent på dagtilbudsområdet, og sammen med sine konsulent-kolleger Carmen Rise, Bettina Rune og Søren Wolfsen, gennemførte hun i sidste uge den første del af kurset »Det udfordrende forældresamarbejde« på dagtilbudsområdet.

Forældresamarbejde er et centralt emne i den pædagogiske praksis og for at arbejde helhedsorienteret og systematisk med barnets udvikling, spiller forældre/familie en vigtig rolle.

- Et konstruktivt forældresamarbejde er naturligvis det, vi alle gerne vil, både forældre og det pædagogiske personale. Og et godt og konstruktivt samarbejde er også det, vi møder til dagligt. Men selvfølgelig kan der også være udfordringer nogle gange, og derfor er det vigtigt, at vi også bevidst sætter fokus på det ”udfordrende” forældresamarbejde, siger Tanja Bøgen Jensen.

- Forældrene har krav på at få at vide, hvordan et godt forældresamarbejde fungerer. Det kræver engagement fra begge sider.

Værktøjer

Under kurset har pædagogerne således arbejdet med værktøjet, der skaber en positiv dialog. De har set på, hvordan man møder ”udfordrende” adfærd og behov konstruktivt i mødet med forældre, så der sammen skabes et fundament for det ”gode” samarbejde.

Eftermiddagen var en blanding af oplæg, rollespil, eksempler fra praksis og refleksionsopgaver, der alle havde til formål at levere konkrete værktøjer til direkte anvendelse i praksis.

- Pædagogerne har en række forventninger til sådan et kursus. De kommer hver især med deres erfaringer fra den pædagogiske praksis og ønsker at få nogle konkrete udfordringer løst. Det kan være omkring, hvordan man fører en svær samtale eller redskaber i forhold til forældre, som på den ene eller anden måde ikke ønsker et samarbejde, siger Tanja Bøgen Jensen.

- Det er første gang, at vi afholder sådan et kursus, og vi håber, at det kan være med til, at vi kan få rykket ved oplevelsen af det udfordrende forældresamarbejde, siger hun.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top