Det handler om mod

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

For nylig rykkede det frivillige brandværn ud til den danske skole i Vanderup. Her holder både indskolingen på Store Vi-Vanderup Danske Skole og Store Vi-Vanderup Daginstitutions førskolebørn til, og her troppede Björn, Kai, Selena og Hannes op iført fuld mondering og brandbil. 

Men de kom ikke for at slukke ild, men som et helt konkret eksempel på helt almindelige mennesker i et job, som kræver mod.

Brandmand og bogholder

I ugerne op til påskeferien har indskolingen nemlig været i gang med et forløb, der handlede om mod.

Hvad er mod? Hvordan hænger det sammen med angst? Hvordan føles det at være bange, og kan man være for modig, er bare nogle af de spørgsmål, eleverne har søgt svar på.

De har også talt med deres forældre om deres job og fundet frem til, at ikke kun hvervet som brandmand, men også sygeplejerske og bogholder kommer i kategorien »modige job«.

Forældrene har skrevet et brev til deres barn om, hvornår og i hvilke situationer det har været modigt, og eleverne har lavet tillidsøvelser, sunget superheltesang, talt om mod til at sige fra og sige stop og gennemgået smagsprøver med bind for øjenene. 

- DER skal man være modig!, siger den ene af klasselærerne, Heidi Lorenzen.

Trivsel og topstyrker

Sammen med sin klasselærerkollega Vanessa Turki har hun sammensat mod-forløbet som en del af de initiativer, de to har taget for at øge trivslen i indskolingen. 

- Vi har – især efter corona – oplevet, at børnene ikke længere er så gode til at samarbejde. De er blevet nogle små egoister, der kun går op i eget behov, siger de to for at forklare hverdagen meget firkantet. 

Men for at øge trivslen og elevernes evne til at tage del i fællesskabet, er det faktisk nødvendigt at fokusere på den enkelte, og det gør de to klasselærere med udgangspunkt i det, der kaldes »positiv psykologi«, hvor man hele tiden søger at vende udfordringer og negative tanker til noget positiv. 

Det handler om at finde og fokusere på de individuelle styrker, der kan være vidt forskellige. Ikke alle har de samme, men alle har nogle af de 24 »topstyrker«, man taler om inden for positiv psykologi.

Eksempelvis er det måske ikke alle, der mener, de har topstyrken mod, men måske er de alligevel modige. 

For mod handler ikke kun om at bekæmpe drager og dæmoner – eller ildebrand. 

Refleksion og rollespil

Det kræver også mod at erkende, at man ikke kan alt, og det kræver mod at bede om hjælp.

Således reflekteres der meget, og elever og lærere i Store Vi-Vanderups indskoling har sammen fundet ud af, hvad man i givne situationer kunne have gjort anderledes, for eksempel med rollespil. 

Indsatsen for et bedre samarbejde i indskolingen fortsætter skoleåret ud, men der er allerede nu sket noget, mener lærerne.

- Der er forskel på børn, og nogle er mere udfordret end andre. Men jeg synes, vi er godt på vej, siger en tilfreds Vanessa Turki.


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top