Den gode rygsæk bliver pakket nu

Den gode rygsæk bliver pakket nu

Efter Corona-relateret forsinkelse starter Skoleforeningen og Sundhedstjenesten et treårigt projekt i forhold til børn og unge med målet at skabe de bedst mulige chancer fremadrettet i livet.

Den gode rygsæk bliver pakket nu

Efter Corona-relateret forsinkelse starter Skoleforeningen og Sundhedstjenesten et treårigt projekt i forhold til børn og unge med målet at skabe de bedst mulige chancer fremadrettet i livet.

Det er efterhånden et stykke tid siden, at Sydslesvigudvalget bevilligede projektmidler til »Den gode rygsæk«, et fælles projekt mellem Skoleforeningen og Dansk Sundhedstjeneste. Corona har forsinket gennemførelsen, men nu er det så vidt. Siden 1. august er projektleder Ulrike Andersen i arbejdstøjet.

»Den gode rygsæk« har til formål at forstærke indsatsen og styrke individuelle ressourcer overfor mindretallets børn og unge der har udfordringer.

Projektet skal give disse unge det bedst mulige afsæt i livet med den danske mindretalsbaggrund – med de muligheder for uddannelse og job, der ligger nord og syd for grænsen.

Deltagelsesmuligheder

»Den gode rygsæk« handler om at rådgive og støtte via en fokuseret koordinering mellem det sundhedsfaglige- , det socialfaglige og det uddannelsesfaglige og derved skabe bedre deltagelsesmuligheder i livet for den enkelte. 

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 

Projektet er delt op i fire faser. Frem til næste forår har Ulrike Andersen reserveret til en behovsanalyse, hvor hun i interviews med blandt andet forældre og eksperter stiller skarpt på udfordringerne og udviklingsområderne: Hvilke tilbud er der allerede nu, hvordan skal de justeres eller suppleres. Behovsanalysen bliver løbende justeret under hele projektet, men i foråret 2023 starter anden fase, som handler om at lave en strategi for, hvordan en fælles indsats for denne gruppe af familier kan organiseres. Omsætningsfasen, fase 3, varer fra starten af skoleåret 2023/24 til februar 2025. Her tages de nye redskaber i brug, som projektet har udviklet til at forstærke indsatsen. Sidste og 4. fase er evalueringen af projektet. På dette tidspunkt skal »Den gode rygsæk« så at sige gå over i drift og blive en del af den måde, Skoleforeningen og Sundhedstjenesten arbejder med børn og unge samt familier på.

Det skal munde ud i et mere finmasket beredskab, der arbejder forebyggende over for børn og unge, for at få de bedst mulige chancer fremadrettet i livet.

 Projektleder Ulrike Andersen vil i den kommende tid tage kontakt til forskellige ledere for at få fat i samtalepartnere.

Daniel Dürkop

Kommunikation@skoleforeningen.org


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top